Комплексна лабораторія спостережень за забрудненням природного середовища (КЛСЗПС)


Комплексна лабораторія спостережень за забрудненням природного середовища (до 01.12.2020 року - Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря) розпочала свою діяльність в 1992 році. В своїй роботі лабораторія керується чинними нормативними документами. До складу КЛСЗПС входять 3 сектори: Сектор спостережень за забрудненням атмосферного повітря, Сектор спостережень за забрудненням поверхневих вод та Сектор гідробіології. Адреса лабораторії: м. Ужгород, вул. Собранецька, 145 «Б», електронна адреса: lszauzhgorod@meteo.gov.ua, Тел: (0312) 65-70-70 вн.номер тел.: 603.
КЛСЗПС атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду – контроль навколишнього природного середовища; Свідоцтво про технічну компетентність №ІФ 373 від 24.12.2021.
Завданнями лабораторії є:
- регулярні спостереження за забрудненням атмосферного повітря в місті Ужгороді на двох стаціонарних базових постах, розташованих в житловій та промисловій зонах міста за адресами:
• ПСЗ-1 – проспект Свободи, 2,
• ПСЗ-2 – вул. Сергія Мартина, 2.
Відбір проб проводиться 2 - 4 рази на добу, залежно від забруднювача, крім вихідних днів. Визначаються 15 забруднювальних речовин, із них: пил, двооксид сірки, розчинні сульфати, оксид вуглецю, двооксид та оксид азоту і формальдегід вимірюються в лабораторії (близько 10640 вимірювань на рік); проби для вимірювання 8 важких металів (залізо, марганець, кадмій, мідь, нікель, свинець, хром, цинк) відбираються на посту №1 і аналізуються в лабораторії ЦГО імені Бориса Срезневського.
- Проведення вимірювань потужності експозиційної дози (ПЕД) гамма – випромінювання на 8 метеостанціях області (Рахів, Берегово, Хуст, Нижні Ворота, Нижній Студений, Великий Березний, Закарпатська В, АМСЦ Ужгород). Вимірювання ПЕД проводиться щоденно, через кожні три години.
- Відбір проб та вимірювання сумарної бета-активності атмосферних аерозолів і атмосферних випадінь на стаціонарному посту спостережень М Рахів.
- Відбір проб атмосферних випадінь на стаціонарному посту спостережень АМСЦ Ужгород.
- Вимірювання рН атмосферних опадів на М Берегово та Закарпатська В (Міжгір’я). На станціях визначається рН кожного атмосферного опаду.
- Моніторинг якості поверхневих вод Закарпатської області (19 фізико - хімічних показників якості).
- Гідробіологічний моніторинг поверхневих вод басейну річки Дунай (4 показники якості: судинні рослини, фітопланктон, мікрофітобентос, макрозообентос). Проводиться розрахунок екологічних індексів, оцінювання класу якості поверхневих вод за окремими показниками і інтегрована оцінка масивів поверхневих вод та навантаження.
- Відбір проб ґрунтів міста Ужгорода для вимірювання вмісту промислових токсикантів.
- Надання довідок про фонові концентрації забруднювальних речовин, згідно заявок замовників.
- Забезпечення інформацією про стан забруднення природного середовища органів влади, місцевого самоврядування та засобів масової інформації.

Перелік послуг, що надаються КЛСЗПС.