Комплексна лабораторія спостережень за забрудненням природного середовища (КЛСЗПС)


Комплексна лабораторія спостережень за забрудненням природного середовища (до 01.12.2020 року - Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря) розпочала свою діяльність в 1992 році. В своїй роботі лабораторія керується діючими нормативними документами. До складу КЛСЗПС, згідно штатного розпису, входять 9 фахівців. Адреса лабораторії: м. Ужгород, вул. Собранецька, 145 «Б», електронна адреса: lszauzhgorod@meteo.gov.ua, тел./факс. 64-21-58. КЛСЗПС атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду – контроль навколишнього природного середовища; Свідоцтво про технічну компетентність №ІФ 373 від 24.12.2021 р.
Завданнями лабораторії є:
- регулярні спостереження за забрудненням атмосферного повітря в місті Ужгороді на двох стаціонарних базових постах, розташованих в житловій та промисловій зонах міста за адресами:
• ПСЗ-1 – проспект Свободи, 2,
• ПСЗ-2 – вул. Сергія Мартина, 2.
Проби відбираються 2 - 4 рази на добу, крім вихідних. Всього, згідно програми спостережень, проводиться визначення 16 забруднюючих речовин, із них: пил, двооксид сірки, розчинні сульфати, оксид вуглецю, двооксид та оксид азоту і формальдегід визначаються в лабораторії (близько 10640 вимірювань на рік); проби на бенз/а/пірен і 8 важких металів (залізо, марганець, кадмій, мідь, нікель, свинець, хром, цинк) відбираються на посту №1 і аналізуються в галузевих лабораторіях.
- Проведення вимірювань потужності експозиційної дози (ПЕД) гамма – випромінювання на 8 метеостанціях області (Рахів, Хуст, Великий Березний, Берегово, Нижні Ворота, Нижній Студений, Вб Закарпатська, АМСЦ Ужгород). Вимірювання ПЕД проводиться щоденно о 8 годині київського часу.
- Відбір проб та вимірювання сумарної бета-активності атмосферних аерозолів і атмосферних випадінь на стаціонарному посту спостережень М Рахів.
- Відбір проб атмосферних випадінь на стаціонарному посту спостережень АМСЦ Ужгород.
- Вимірювання рН атмосферних випадінь на М Берегово та В Закарпатська (Міжгір’я). Визначається рН кожного атмосферного випадіння.
- Проведення моніторингу стану забруднення поверхневих вод Закарпатської області.
- Відбір проб ґрунтів міста Ужгорода для вимірювання вмісту промислових токсикантів.
- Надання довідок про фонові концентрації забруднювальних речовин згідно заявок замовників.
- Забезпечення інформацією про стан забруднення природного середовища органів влади, місцевого самоврядування та засобів масової інформації.
Перелік послуг, що надаються КЛСЗПС.