Авіаційна метеорологічна станція Ужгород цивільна (АМСЦ Ужгород)


Головною метою АМСЦ Ужгород є метеорологічне забезпечення польотів цивільної авіації та експлуатантів авіаційного транспорту інформацією про фактичний та очікуваний стан погоди на повітряних трасах в межах держави, міжнародних, міжконтинентальні, на аеродромах посадки, запасних аеродромах відповідно до вимог нормативних документів,чинних в Україні, стандартів Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) та Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО).
Основними напрямками діяльності АМСЦ Ужгород є:
- проведення комплексу метеорологічних і спеціальних авіаційних спостережень;
- своєчасне надання споживачам метеорологічної інформації, в тому числі про небезпечні і стихійні явища;
- складання і доведення до споживачів прогнозів погоди і попереджень про небезпечні явища погоди;
- підготовка польотної документації;
- консультації авіаційних експлуатантів;
Авіація є найвимогливішим споживачем метеорологічної інформації. Розвиток авіаційної техніки супроводжується безперервним підвищенням вимог до метеорологічного забезпечення авіації. Складання авіаційних прогнозів погоди – складна й цікава галузь синоптичної метеорології, а відповідність і складність такої роботи значно вища, ніж при складанні прогнозів загального користування (для населення). Відповідальність за точність і справджувальність прогнозу несе синоптик, який розробив цей прогноз.
На АМСЦ Ужгород працюють висококваліфіковані фахівці, які цілодобово стежать за синоптичними процесами й погодними умовами. В їх розпорядженні є весь необхідний аеросиноптичний матеріал, дані метеорологічного супутника Землі (МСЗ) , розрахункові методи прогнозу метеовеличин.
Метеорологічний підрозділ, що обслуговує авіацію, називається аеродромним метеорологічним органом (АМО). Синоптики (прогнозисти) відділу прогнозування та обслуговування авіації здійснюють підготовку та випуск 9-годинних прогнозів погоди по аеродрому (TAF), 2-годинних прогнозів на посадку (TREND) і попередження по аеродрому. Авіаційні прогнози й попередження необхідні екіпажам повітряних судів для ефективного перед польотного планування й перепланування маршруту на етапі виконання польоту; диспетчерам управління повітряного руху (УПР) для інформування екіпажів повітряних судів, що перебувають у польоті, про очікувальні несприятливі умови на аеродромі посадки. Попередження по аеродрому використовуються також службами аеропорту, відповідальними за стан ЗПС, рубіжних доріжок, стоянок, за справність аеродромного устаткування, технічних засобів.
Синоптики (прогнозисти) АМСЦ Ужгород тісно взаємодіють впродовж чергування з питань метеорологічного обслуговування в межах зони відповідальності та надають консультації зацікавленим авіаційним споживачам. Синоптик забезпечує екіпажі повітряних судів польотною документацією й консультацією про метеорологічні умови на запланованому маршруті. Польотна документація необхідна екіпажам ПС для планування й здійснення безпечного польоту і оцінки альтернативних варіантів дій (посадки на запасний аеродром) при несприятливих погодних умов.


Метеомайданчик

Метеорологічні спостереження за всіма параметрами погоди на аеродромі Ужгород проводяться з основного пункту спостереження (ОПС), який знаходиться в будівлі КДП, що розташований біля середини ЗПС на відстані 250м від осі ЗПС. Спостереження на аеродромі Ужгород проводяться через фіксовані проміжки часу за всесвітнім скоординованим часом (UTC). Регулярні спостереження складаються у вигляді регулярних зведень у кодованій формі METAR (00 і 30 хв. кожної години) для розповсюдження на аеродромі, за межі аеродрому та для передачі відповідним органам обслуговування повітряного руху(ОПР). Технік – метеоролог складає та подає зведення SPECI – спеціальне кодоване зведення про зміну погоди і перехід через граничні величини метеоелементів між строками 00 і 30 хв. кожної години, розповсюджується на аеродромі і за межами аеродрому.
Основне завдання сектору автоматизованого прийому та передачі інформації – забезпечення безперебійної та надійної роботи технічних засобів метеорологічних та інформаційних систем на АМСЦ Ужгород.
Функціями сектору також є: - здійснювати збір та аналіз інформації щодо надійності роботи засобів вимірювальної та електронне - обчислювальної техніки.


Наша продукція: METAR – зведення фактичної погоди кожні 30 хв.; SPECI – спеціальне (позачергове) зведення погоди; WAREP – штормова інформація; TAF – прогнози по аеродрому 9-годинні; TREND – прогноз для посадки з періодом дії 2 години.
Наші послуги: - польотна документація; - консультації для екіпажів; - аналіз погодних умов.