Відділ гідрології

Відділ гідрології забезпечує:
- проведення систематичних спостережень за рівнями, температурою води і температурою повітря (спостереження проводяться о 8 і 20 годині щоденно на 32 гідрологічних постах, в період значних паводків спостереження ведуться через 4 години);
- проведення вимірів витрат води на 17 гідрологічних постах ( глибина і ширина річки, швидкість течії) періодично 2-3 витрати на місяць;
- відбір проб на мутність води (відбір проб проводиться щоденно о 8 год. на 8 постах, в період паводків – через 4 години);
- вимір витрат завислих наносів (на 8 постах при паводках, 6 – 8 витрат на рік на одному посту);
- в зимовий період ведуться спостереження за висотою снігового покриву на 26 постах (щоденно о 8 год.);
- проведення польових маршрутних снігозйомок з визначенням висоти снігу і щільності з метою виявлення снігозапасів (по пентадах на 19 маршрутах);
- виміри товщини льоду на річках (31 пост, спостереження по пентадах);
- відбір проб води на хіманаліз та біопроб;
- систематична і режимна обробка, аналіз отриманих даних гідрометеорологічних спостережень, складання гідрологічного щорічника (ЩДС) по річках басейну р. Тиса, р. Уж та р. Латориця;
- редагування гідрологічного щорічника по постах річок басейну р. Дунай (59 постів).
З метою забезпечення якісних гідрологічних спостережень на постах інженерно-технічними працівниками відділу проводяться контрольні нівелювання, виміри витрат води завислих наносів, інспекції постів.
У відділі гідрології працюють 10 ІТП і 32 спостерігачі постів.
В смт. Міжгір’я розміщена Закарпатська воднобалансова станція, в підпорядкуванні якої знаходяться 17 гідрологічних і 8 метеорологічних постів. Відділ гідрології проводить гідрологічні розрахунки для проектування малих ГЕС, мостових переходів, розрахунки мінімальних витрат води певної забезпеченості при розрахунках ГДС, снігових навантажень та надає довідки про стан річок за певний період.