Послуги, що надаються сектором агрометеорології
1. Декадний агрометеорологічний бюлетень по території Закарпатської області.
2. Агрометеорологічний бюлетень за сільськогосподарський рік по Закарпатській області.
3. Декадна таблиця щоденних метеорологічних та агрометеорологічних даних по постійному пункту.
4. Вибірка метеорологічних та агрометеорологічних даних за окремі періоди по постійних пунктах спостережень, а також середніх багаторічних значень за будь-який період з 1946 року.
5. Дані про суми температур по метеостанціях (активні, ефективні).
6. Дані про декадні вологозапаси у вегетаційний період у шарі 0-20, 0-50 та 0-100 см по основних с.-г. культурах.
7. Дані про тривалість сонячного сяйва по метеостанціях Ужгород, Берегово, Міжгір`я.
8. Експертна оцінка щодо впливу погодних умов на сільськогосподарське виробництво
9. Оцінка впливу погодних умов та прогноз урожаю с.-г. культур.
10. Огляд погодних умов по території області за місяць.
11. Інформація про температуру орного шару ґрунту у весняний період .
12. Інформація про зволоження орного шару ґрунту у весняний період (візуально).
13. Прогноз запасів продуктивної вологи під озимими та на зябу на початок весни.
14. Прогноз стану озимих культур у період перезимівлі.
16. Довідка про очікувані строки колосіння озимих культур.
17. Довідка про очікувані строки цвітіння плодових та винограду.
18 Довідка про очікувані строки достигання озимих культур.
19. Довідка про стан озимих культур на час припинення вегетації.
20. Узагальнені дані результатів відрощування озимих культур у зимовий період за даними постійних пунктів спостережень.
21. Дані про фази розвитку, оцінка стану посівів с.-г. культур у вегетаційний період.


Відділом метеорологічних прогнозів та гідрометеорологічного забезпечення Закарпатського ЦГМ надається:
1.Короткострокові прогнози погоди:
- добові по місту Ужгород;
- добові по Закарпатській області;
- уточнені (на день) по місту Ужгород;
- уточнені (на день) по Закарпатській області.
2.Середньострокові прогнози погоди:
- на 2-3-ю добу по Закарпатській області;
- на 4-5-у добу (консультативні) по Закарпатській області;
- на 6-10-у добу (консультативні) по Закарпатській області.
3. Прогноз елементів погоди на 1-5 діб:
- опади по місту Ужгород;
- температура повітря (максимальна, мінімальна на 1-10 діб) по місту Ужгород;
- опади по території Закарпатській області.
4. Штормові попередження про небезпечні (НЯ), стихійні (СГЯ) явища та різкі зміни (РЗП) погоди по місту Ужгород.
5. Штормові попередження про НЯ,СГЯ, РЗП по території Закарпатській області.
6. Огляди погодних умов по території Закарпатській області ( за минулу добу, за місяць, за рік).
7. Опис стихійних явищ, що спостерігались на території Закарпатській області та нанесли значних збитків.
8. Прогноз пожежонебезпеки по території Закарпатській області та окремим районам області на 1-3 доби.
9. Прогноз погодних умов по автошляхах області.
10. Прогноз вітру в приземному шарі атмосфери.
11. Щоденний гідрометеорологічний бюллетень.
12. Довідки про поточні умови погоди по Закарпатській області та районам розташування метеорологічних станцій Закарпатського ЦГМ:
- температура повітря (мінімальна, максимальна, середня добова, середня денна);
- вологість повітря;
- опади (наявність, вид, кількість);
- вітер (швидкість, напрям, максимальні пориви);
- хмарність (вид і кількість хмар);
- атмосферний тиск;
- явища погоди.
13. Довідки з аналізом фактичної погоди по області та пункту.
14. Довідки про небезпечні (НЯ) та стихійні(СГЯ) явища погоди.
15. Довідки про кліматичні характеристики районів та пунктів Закарпатській області.
16. Консультації про погодні умови та метеорологічні характеристики Закарпатській області .


Згідно «Згідно «Переліку платних послуг, які надаються гідрометеорологічними установами та організаціями Міністерства надзвичайних ситуацій» (Додаток 3 Постанови КМУ від 26 жовтня 2011 р. за №1102 «Деякі питання надання платних послуг підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій»), Комплексною лабораторією спостережень за забрудненням природного середовища (КЛСЗПС) Закарпатського ЦГМ можуть надаватися безоплатні та платні послуги.
До безоплатних послуг відносяться:
- Надання узагальненої інформації про випадки високого / екстремально високого / забруднення природного середовища однією або кількома забруднювальними речовинами, за даними стаціонарних постів спостережень.
- Надання узагальненої інформації про стан забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода, за даними стаціонарних постів спостережень.
- Надання узагальненої інформації про стан забруднення поверхневих вод Закарпатської області за результатами моніторингу.
- Надання узагальненої інформації про стан забруднення ґрунтів міста Ужгорода промисловими токсикантами.
- Підготовка інформації до Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища, за даними мережі спостережень.
- Надання узагальненої інформації про стан навколишнього природного середовища, за даними мережі спостережень.

До платних послуг відносяться:
- Інформація, підготовлена за результатами спеціальних досліджень стану навколишнього природного середовища.
- Надання інформації про значення фонових концентрацій забруднювальних речовин.
- Проведення додаткових вимірювань стану забруднення природного середовища, за угодою із замовником послуг.
- Проведення додаткових вимірювань маршрутним або експедиційним методом, за угодою із замовником послуг.
- Підготовка інформації за результатами додаткових спостережень на існуючій мережі або на тимчасово створених маршрутних чи експедиційних пунктах, за угодою із замовником послуг.
- Підготовка узагальненої інформації про стан навколишнього природного середовища у вигляді оглядів, довідок, графіків тощо, в обсягах, визначених споживачами.

Перелік послуг з розбивкою по підрозділах