Згідно «Переліку платних послуг, які надаються гідрометеорологічними установами та організаціями Міністерства надзвичайних ситуацій» (Додаток 3 Постанови КМУ від 26 жовтня 2011 р. за №1102 «Деякі питання надання платних послуг підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій»), лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) Закарпатського ЦГМ (Свідоцтво про технічну компетентність № ІФ 239 від 10.11.2019 р.), можуть надаватися безоплатні та платні послуги.
До безоплатних послуг відносяться:
- Надання узагальненої інформації про випадки високого / екстремально високого / забруднення атмосферного повітря однією або кількома забруднюючими речовинами, за даними стаціонарних постів спостережень.
- Надання узагальненої інформації про стан забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода, за даними стаціонарних постів спостережень.
- Надання узагальненої інформації про стан забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода в першому півріччі, за даними стаціонарних постів спостережень.
- Надання узагальненої інформації про стан забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода протягом року, за даними стаціонарних постів спостережень.
- Підготовка інформації до Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища, за даними мережі спостережень.
- Надання узагальненої інформації про стан навколишнього природного середовища, за даними мережі спостережень.

До платних послуг відносяться:
- Інформація, підготовлена за результатами спеціальних досліджень стану навколишнього природного середовища, згідно Галузі атестації.
- Надання інформації про значення фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.
- Проведення додаткових вимірювань концентрації пилу, діоксиду сірки, аерозолю сірчаної кислоти і розчинних сульфатів, оксиду вуглецю, діоксиду та оксиду азоту, формальдегіду на існуючих постах спостережень, за угодою із замовником послуг.
- Проведення додаткових вимірювань концентрації діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду і оксиду азоту та формальдегіду в атмосферному повітрі маршрутним або експедиційним методом, за угодою із замовником послуг.
- Проведення додаткових вимірювань потужності експозиційної дози гама-випромінювання маршрутним або експедиційним методом, за угодою із замовником послуг.
- Підготовка інформації за результатами додаткових спостережень на існуючій мережі або на тимчасово створених маршрутних чи експедиційних пунктах, за угодою із замовником послуг.
- Підготовка узагальненої інформації про стан навколишнього природного середовища у вигляді оглядів, довідок, графіків тощо, в обсягах, визначених споживачами.