Згідно «Переліку платних послуг, які надаються гідрометеорологічними установами та організаціями Державної служби України з надзвичайних ситуацій» (Додаток 3 Постанови КМУ від 26 жовтня 2011 за №1102 «Деякі питання надання платних послуг підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій»), Комплексною лабораторією спостережень за забрудненням природного середовища (КЛСЗПС) Закарпатського ЦГМ можуть надаватися безоплатні та платні послуги.
До безоплатних послуг відносяться:
- Надання узагальненої інформації про випадки високого / екстремально високого / забруднення природного середовища однією або кількома забруднювальними речовинами, за даними стаціонарних постів спостережень.
- Надання узагальненої інформації про стан забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода, за даними стаціонарних постів спостережень.
- Надання узагальненої інформації про стан забруднення поверхневих вод Закарпатської області за результатами моніторингу.
- Надання узагальненої інформації про стан забруднення ґрунтів міста Ужгорода промисловими токсикантами.
- Підготовка інформації до Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища, за даними мережі спостережень.
- Надання узагальненої інформації про стан навколишнього природного середовища, за даними мережі спостережень.

До платних послуг відносяться:
- Інформація, підготовлена за результатами спеціальних досліджень стану навколишнього природного середовища.
- Надання інформації про значення фонових концентрацій забруднювальних речовин.
- Проведення додаткових вимірювань стану забруднення природного середовища, за угодою із замовником послуг.
- Проведення додаткових вимірювань маршрутним або експедиційним методом, за угодою із замовником послуг.
- Підготовка інформації за результатами додаткових спостережень на мережі спостережень або на тимчасово створених маршрутних чи експедиційних пунктах, за угодою із замовником послуг.
- Підготовка узагальненої інформації про стан навколишнього природного середовища у вигляді оглядів, довідок, графіків тощо, в обсягах, визначених споживачами.