- виконання обов’язків начальника ЦГМ на період його тимчасової відсутності, згідно Положення про ЦГМ та даного Наказу;

- підписання фінансових документів для казначейства та банку у разі відсутності начальника ЦГМ;

- підписання оперативних гідрометеорологічних бюлетенів, штормових попереджень та оповіщень;

- підписання від імені Закарпатського ЦГМ листів та звернень на адресу місцевих та державних органів влади, вищестоящі організації, а також установи та організації різних форм власності у разі відсутності начальника ЦГМ;

- проведення інспекцій метеостанцій по організаційно-господарській діяльності, в тому числі, перевірка забезпеченістю приладами, обладнанням, перевірка правильності ведення спостережень і приймання-передачі інформації, дотримання правил охорони праці, стану виробничої дисципліни, виконання виробничих планів, ведення діловодства, забезпечення звітності в ЦГМ, ЦГО, Львівський РЦГМ, УкрГМЦ, тощо;

- забезпечення організації роботи комітету з конкурсних торгів Закарпатського ЦГМ та контролювати роботу його членів, проводити планування, оформлення документації та вести звітність по процедурам з конкурсних торгів;

- здійснення керівництва правовою роботою в ЦГМ;

- організацію проведення в ЦГМ нарад, семінарів з правових та кадрових питань;

- контроль за виконанням квартальної та річної звітності по правовій та кадровій роботі;

- контроль та організацію роботи по розробці документів кадрового та правового характеру;

- організацію та контроль за веденням претензійно-позовної роботи ЦГМ;

- організацію та контроль за підготовкою матеріалів про розкрадання, пошкодження майна, розтрати, нестачі та інші правопорушення для подальшого їх подання до відповідних слідчих, правоохоронних чи судових органів;

- забезпечення представництва ЦГМ у судових органах;

- аналіз та узагальнення результатів розгляду претензій та судових справ, а також вивчення практики укладення і виконання договорів з метою розроблення відповідних пропозицій для усунення виявлених недоліків і поліпшення господарсько-фінансової діяльності ЦГМ;

- контроль за підготовкою та оформленням матеріалів щодо притягнення працівників до дисциплінарної й матеріальної відповідальності;

- належну організацію роботи з укладення та забезпечення належного виконання договорів;

- належну організацію роботи з укладення договорів на метеорологічне обслуговування та забезпечення авіаційних суб’єктів, що здійснюють діяльність на аеродромі «Ужгород»;

- контроль та організацію роботи з розробки калькуляції вартості послуг з метеорологічного обслуговування авіаційних суб’єктів, що здійснюють діяльність на аеродромі «Ужгород»;

- контроль за правильним застосуванням норм трудового, житлового, пенсійного і іншого законодавства, що зачіпають права і законні інтереси працівників;

- здійснення контролю за підготовкою Колективного договору між Закарпатським ЦГМ і первинною профспілковою організацією ЦГМ, внесення змін і доповнень до нього та його належним виконанням;

- контроль за дотриманням на метеостанціях і постах рішень по встановленню охоронних зон і режиму їх використання;

- контроль за дотриманням бюджетного, податкового, трудового законодавства відділом бухгалтерського обліку ЦГМ при виконанні покладених на них завдань;

- контроль за обліком і належним документальним оформленням надання та використання службового житла Закарпатського ЦГМ;

- контроль і участь у підготовці документації щодо належного оформлення та використання земельних ділянок, на яких знаходяться пости та метеостанції;

- здійснення антикорупційної діяльності в ЦГМ та його структурних підрозділах;

- підготовку та здачу щомісячної (поточна інформації) та щоквартальної (здійснені протягом звітного кварталу антикорупційні заходи) звітності з антикорупційної діяльності до Юридичного відділу УкрГМЦ;

- підготовку щомісячних зведених планів роботи ЦГМ;

- підготовка щомісячних звітів про роботу керівництва та ЦГМ і його доведення до УкрГМЦ;

- розробку та забезпечення виконання начальниками структурних підрозділів, відділів та секторів ЦГМ річного плану антикорупційних заходів;

- здійснення перевірки дотримання вимог антикорупційного законодавства начальниками та працівниками структурних підрозділів ЦГМ;

- розробку методик, інструкцій, наказів, листів-роз'яснень з питань запобігання та протидії корупції в ЦГМ;

- здійснення загального контролю та методичне керівництво за роботою служби охорони праці, а також кадрової і юридичної служби Закарпатського ЦГМ, відділу бухгалтерського обліку та обслуговуючого персоналу.