- представлення ЦГМ (згідно Положення про Закарпатський ЦГМ), УкрГМЦ, а також Управління гідрометеорології при ДСНС України (за їх дорученням) в Закарпатській обласній державній адміністрації, Закарпатській обласній Раді, територіальному управлінні ДСНС в Закарпатській області, управлінні МВС України в Закарпатській області, судових органах та інших національних та міжнародних установах і організаціях;

- підписання наказів, розпоряджень, фінансових документів для казначейства та банку;

- затвердження проекту штатного розпису ЦГМ, в межах доведеної ДСНС України граничної чисельності фонду оплати праці;

- затвердження Положень метеостанцій області, АМСЦ Ужгород, ЛСЗА, відділи та сектори ЦГМ, спеціалізованих станцій (Сл. Плай та Закарпатська Вб.), а також посадових інструкцій працівників Закарпатського ЦГМ;

- затвердження нових Порядків взаємодії та контроль за внесенням змін і уточненням діючих Порядків взаємодії з Закарпатською ОДА, УДСНС України у Закарпатській області та іншими зацікавленими установами і організаціями;

- формування кадрової політики ЦГМ, призначення і звільнення з посади працівників ЦГМ та підпорядкованих організацій (заступників начальника ЦГМ, начальника відділу бухгалтерського обліку-головного бухгалтера і керівників спеціалізованих підрозділів – за погодженням з УкрГМЦ);

- керівництво роботою Технічної Ради, розробку Положення про ТР, планів та контроль їх виконання;

- забезпечення організації роботи по створенню кадрового резерву керівництва ЦГМ;

- інспектування метеостанцій, відділів, секторів, структурних підрозділів та гідрологічних постів;

- контроль за дотриманням чинного законодавства і нормативно-технічних документів;

- контроль за дотриманням виконання бюджетних кошторисів та планів асигнувань, організацію бухгалтерського обліку по використанню коштів;

- контроль за виплатою заробітної плати в установленні терміни;

- контроль за веденням обліку матеріальних цінностей, списання приладів та обладнання;

- контроль за дотриманням охорони праці і правил пожежної безпеки;

- організацію робіт щодо виконання Закарпатським ЦГМ міждержавних Угод по співробітництву на прикордонних водах, між Україною, Угорщиною, Словаччиною, Румунією;

- контроль за підготовкою проекту річного плану роботи ЦГМ для погодження в УкрГМЦ;

- контроль за виконанням планів гідрологічних робіт на мережі та планів по гідрологічному прогнозуванню;

- контроль за роботою АМСЦ Ужгород, виконанням керівних документів вищестоящої організації по обслуговуванню авіації

;

- контроль за надсиланням звітності в УкрГМЦ та Управління гідрометеорології при ДСНС України по обліку заброньованих військовозобов’язаних (форма № 6) та звіту про чисельність працюючих в ЦГМ.

- забезпечення виконання плану по цивільній обороні згідно вказівок вищестоящих організацій;

- забезпечення роботи з митною службою при отриманні гуманітарної допомоги;

- забезпечення організації проведення спільних вимірювань витрат води на прикордонних водах згідно міжнародних угод;

- контроль за роботою метеостанцій в частині технічного забезпечення і обслуговування;

- контроль за експлуатацією автотранспорту в ЦГМ, Закарпатської В, відділу РВР, та проходження техогляду в УДСНС у Закарпатській області.

- затвердження місячних, квартальних та річних планів роботи ЦГМ, відділів та секторів та окремих напрямків роботи;

- перевірку та погодження декадних агрометеорологічних бюлетенів;

- підписання оперативних гідрометеорологічних бюлетенів, штормових попереджень та оповіщень;

- підписання від імені Закарпатського ЦГМ листів та звернень на адресу місцевих та державних органів влади, вищестоящі організації, а також установи та організації різних форм власності;

- прийняття рішення щодо накладення стягнень чи надання заохочень підпорядкованому складу, в тому числі за результатами роботи тимчасових комісій, рапортів, службових записок, поданнями чи зверненнями правоохоронних та контролюючих органів, вищестоящих організацій, та органів влади;

- затвердження протоколів КТУ підрозділів Закарпатського ЦГМ, а також встановлення КТУ керівникам структурних підрозділів та заступникам начальника Закарпатського ЦГМ;

- забезпечення організації роботи по доступу до документів з встановленими грифами обмеженого доступу;

- підготовка матеріалів та участь у обласних комісіях техногенно-екологічної безпеки Закарпатської ОДА;

- організація та контроль виконання заходів з підготовки до здійснення дій за призначенням протягом осінньо-зимового періоду та безаварійного пропуску льодоходу, весняного водопіооя та дощових паводків;

- забезпечення виступів на телебаченні та радіо щодо поточної та прогнозованої гідрометеорологічної ситуації, а також роботи Закарпатського ЦГМ вцілому;

- здійснення загального контролю за роботою відділу гідрології, відділу гідрологічних прогнозів, відділу ТО і ПЗ, ЛСЗА, АМСЦ Ужгород, Закарпатської Вб., Сл Плай, відділу РВР та метеостанцій області.