Тимчасово виконуючий обов'язки Міністра України

Стан забруднення поверхневих вод Закарпатської області в 4 кварталі 2022 року   

 

Згідно Постанови КМУ від 19.09.2018 за №758 “Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод”, Комплексна лабораторія спостережень за забрудненням природного середовища (КЛСЗПС) проводить моніторинг забруднення  поверхневих вод Закарпатської області. Згідно Програми спостережень на 2022 рік, лабораторією ведеться діагностичний моніторинг 5 створів та операційний моніторинг 29 створів поверхневих вод Закарпаття.

Щомісяця проводяться вимірювання фізико - хімічних показників якості 34 проб поверхневих вод: температура, розчинений кисень, мінералізація, електропровідність, водневий показник, біологічне споживання кисню, хімічне споживання кисню, вміст нітрогену амонійного, нітритного і нітратного, фосфору ортофосфатів і фосфору загального, хлорид-іонів, сульфат-іонів, гідрокарбонат-іонів, іонів кальцію, магнію, натрію і калію, твердість.

За результатами спостережень в 4 кварталі 2022 року,  можна зробити висновок, що пріоритетними забруднювачами поверхневих вод Закарпаття є нітроген амонійний, нітратний та нітритний.

За результатами моніторингу, максимальне забруднення спостерігалось на каналі Косино - Бовтрадському (концентрація суми іонів натрію і калію — 2843,2 - 3023,3 мг/дм3,  хлорид-іону – 3926 - 4183 мг/дм3, максимальна концентрація нітрогену нітритного – 0,128 мг N/дм3) та р. Това (максимальна концентрація нітрогену амонійного – 5,126 мг N/дм3).

У порівнянні із четвертим кварталом 2021 року:

- по к. Косино-Бовтрадському - ріст середньої та максимальної концентрації хлорид-іонів (із 1969.7 до 4067.9 мг/дм3 та із 2031.0 до 4183.1 мг/дм3 відповідно),  мінералізації (із 4467.3 до 8277.7 мг/дм3 та із 4769.0 до 8510.0 мг/дм3), нітрогену нітратного (середня концентрація - із 0.365 до 1.007 мгN/дм3 та максимальна - із 0.547 до 1.173 мгN/дм3 ), фосфат-іонів (із 0.016 до 0.069 мгР/дм3 та із 0.020 до 0.083 мгР/дм3 відповідно);

- по р. Това - ріст середньої та максимальної концентрації нітрогену нітратного (із 0.289 до 0.522 мг N/дм3 та із 0.600 до 1.120 мг N/дм3).

Щодо характеристики окремих фізико - хімічних показників якості поверхневих вод в четвертому кварталі 2022 року, діапазон їх зміни доволі широкий.

рН в різних водах змінюється в інтервалі від 7,24 до 9,47, електропровідність - від 145,1 до 13440 мкСм/см, мінералізація - від 111 до 8510 мг/дм3, вміст розчиненого кисню - від 5,0 до 12,99 мгО2/дм3, біохімічне споживання кисню (БСК5) - від 0,5 до 9,95 мг О2/дм3, хімічне споживання кисню (ХСК) - від 5 до 72,96 мг О/дм3, вміст хлорид-іону - від 1,8 до 4183  мг/дм3.

Із сполук нітрогену, вимірювався вміст нітрогену нітритного, нітратного та амонійного, концентрації яких також коливались в широких межах: нітроген нітритний - від 0,002 до 0,128 мгN/дм3, нітроген нітратний - від 0,093 до 4,067 мгN/дм3, нітроген амонійний - від 0,026 до 5,126 мгN/дм3.

Вміст сполук фосфору ортофосфатів та загального фосфору в поверхневих водах коливався від 0,002 до 0,602 мгР/дм3 і від 0,005 до 0,786 мгР/дм3 відповідно.

 

Середні значення вмісту деяких забруднюючих речовин в поверхневих водах Закарпатської області за 4 квартал 2022 року наведені в Додатку.

 

Додаток: на 2 арк.

 

 

Начальник  КЛСЗПС                                                                Марія ФЕДОРІШКО

Додаток 1

Середні значення вмісту деяких забруднюючих речовин в поверхневих водах

в 4 кварталі 2022 року, за результатами вимірювань КЛСЗПС Закарпатського ЦГМ

 

з/п

Створ

рН

Електропровідність,

мкСм/см

Мінералізація, мг /дм3

Розчинений кисень,

мг О2/дм3

БСК5,

мг  О2/дм3

ХСК,

мг О/дм3

1

р. Апшиця, Грушево

8,21

381,3

332.0

10.02

1.58

17,99

2

Водосх. Бабічка, Залужжя

7,77

203,4

174.3

7.09

5.92

31,04

3

р. Батар, Черна

7,69

553,0

164.3

9.54

2.74

15,21

4

р. Боржава, Бене

7,92

207,5

175.3

10.44

1.00

11,43

5

р. Боржава, В. Ком´яти

8,10

270,3

187.3

10.40

1.09

10,72

6

к-л Верке, Берегово

7,85

303,7

187.0

7.59

2.09

17,68

7

р. Віча, Неліпино

8,04

261,7

232.7

10.69

1.36

5,82

8

р. Гашпарка, В. Копаня

7,71

193,7

166.3

7.33

2.58

14,95

9

к-л Косино-Бовтрадський

8,42

13090

8277.7

9.71

2.01

41,63

10

р. Лазещина, Лазещина

8,48

285,7

247.7

11.09

1.37

8,74

11

р. Латориця, Мукачево

8,33

281,0

247.0

10.52

1.14

12,41

12

р. Латориця, Н.Давидково

7,88

383,7

283.3

9.91

1.02

10,21

13

р. Мала Піня, Поляна

7,91

299,0

253.3

8.99

3.57

14,53

14

р. Мартош, Тячів

8,18

522,3

421.7

9.12

1.29

16,5

15

В-сх. Мочила, Пістрялово

7,52

302,3

222.3

7.79

7.10

48,33

16

р. Піня, Голубине

8,18

288,7

256.3

9.85

4.70

20,7

17

р. Ріка, Хуст

8,05

278,0

215.0

10.77

0.93

7,02

18

В-сх. Роман Потік, Горбок

8,34

207,7

145.0

9.62

3.16

18,08

19

р. Стара, Зняцево

7,91

287,7

196.3

9.98

1.40

12,21

20

Теребле-Ріцьке водосхов.

7,90

156,6

138.7

10.33

0.64

12,44

21

р. Теребля, Буштино

8,40

224,9

200.0

10.64

0.85

7,89

22

р. Теребля, Меришор

8,00

168,9

153.0

9.82

1.34

14,37

23

р. Тересва, Тересва

8,46

203,4

170.3

11.05

0.96

14,10

24

р. Тиса, Вільховатий

8,47

215,1

191.0

11.47

1.36

14,12

25

р. Тиса, Крива

8,20

357,3

275.0

11.20

1.08

11,5

26

р. Това, Баранинці

7,96

506,3

377.0

8.19

5.17

21,36

27

р. Уж, Дубриничі

8,22

335,3

287.7

10.57

1.20

14,8

28

Водосх. Форнош, Форнош

9,01

226,3

187.0

10.86

8.15

49,27

29

р. Хустець, Хуст

7,86

433,0

348.0

7.43

3.47

23,22

30

р. Чаронда-Латориця

7,94

1340,7

867.3

9.84

1.95

17,35

31

р. Ч. Тиса, Кваси

8,49

248,7

207.0

11.50

1.26

9,39

32

р. Ч. Тиса, Станіслав

8,49

205,3

175.0

11.32

1.71

7,67

33

р. Ч.Тиса, Ч. Тиса

8,48

204,7

173,3

11,07

0,91

8,07

34

р. Шопурка, В. Бичків

8,50

204,2

184.3

11,04

1.05

9,2

 

 

 

з/п

Фосфор фосфатів,

 мг Р/дм3

Фосфор загальний,

мг Р/дм3

Нітроген амонійний,

мг N/дм3

Нітроген нітратний,

 мг N/дм3

Нітроген нітритний,

мг N/дм3

Хлориди,

мг /дм3

1

0.005

0,012

0.156

0.669

0.013

14.77

2

0.026

0,078

1.172

0.480

0.026

14.18

3

0.011

0,025

0.216

2.058

0.028

20.68

4

0.006

0,026

0.117

0.818

0.009

8.86

5

0.006

0,023

0.117

0.729

0.008

8.27

6

0.007

0,032

0.237

0.206

0.006

15.36

7

0.005

0,023

0.068

0.314

0.005

6.50

8

0.037

0,084

0.353

0.716

0.018

15.95

9

0.069

0,125

0.124

1.007

0.060

4067.90

10

0.006

0,009

0.169

0.575

0.010

8.27

11

0.006

0,030

0.052

0.498

0.005

10.64

12

0.010

0,039

0.110

1.731

0.019

20.09

13

0.011

0,043

0.112

0.413

0.019

9.45

14

0.015

0,029

0.286

1.025

0.022

40.18

15

0.100

0,117

1.178

0.558

0.026

30.72

16

0.007

0,062

0.127

0.451

0.024

9.46

17

0.006

0,017

0.052

0.511

0.005

12.41

18

0.010

0,039

0.077

0.129

0.005

31.91

19

0.019

0,033

0.125

1.135

0.010

24.23

20

0.008

0,020

0.116

0.318

0.003

33.88

21

0.006

0,032

0.379

0.705

0.003

10.05

22

0.006

0,026

0.043

0.398

0.003

8.86

23

0.004

0,010

0.094

0.464

0.006

10.05

24

0.006

0,016

0.131

0.580

0.012

5.32

25

0.008

0,018

0.087

0.515

0.006

40.18

26

0.261

0,381

3.394

0.522

0.011

64.40

27

0.008

0,027

0.070

0.551

0.004

11.82

28

0.025

0,066

0.187

0.229

0.017

24.82

29

0.182

0,234

2.026

0.545

0.037

24.82

30

0.019

0,044

0.152

0.822

0.007

314.33

31

0.005

0,012

0.112

0.542

0.009

50.40

32

0.004

0,015

0.091

0.569

0.006

4.73

33

0.007

0,011

0.093

0.491

0.006

5.32

34

0.006

0,009

0.081

0.397

0.006

6.50

 

 

Начальник КЛСЗПС                                                            Марія ФЕДОРІШКО