Тимчасово виконуючий обов'язки Міністра України

 

Стан забруднення поверхневих вод Закарпатської області в 3 кварталі 2022 року   

 

 

Комплексна лабораторія спостережень за забрудненням природного середовища (КЛСЗПС), згідно Програми спостережень на 2022 рік, проводить діагностичний моніторинг 5 створів та операційний моніторинг 29 створів поверхневих вод Закарпаття, відповідно до Постанови КМУ від 19.09.2018 за №758 “Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод”.

Щомісяця нами вимірюються наступні фізико - хімічні показники якості 34 проб поверхневих вод: температура, розчинений кисень, мінералізація, електропровідність, водневий показник, біологічне споживання кисню, хімічне споживання кисню, вміст нітрогену амонійного, нітритного і нітратного, фосфору ортофосфатів і фосфору загального, хлорид-іонів, сульфат-іонів, гідрокарбонат-іонів, іонів кальцію, магнію, натрію і калію, твердість.

За результатами спостережень в 3 кварталі 2022 року,  можна зробити висновок, що пріоритетними забруднювачами поверхневих вод Закарпаття є нітроген амонійний та нітроген нітритний. Забрудненню вод, серед іншого, сприяла незначна кількість атмосферних опадів, що випадали в області, та, як наслідок, маловоддя.

За результатами моніторингу, максимальне забруднення спостерігалось на каналі Косино - Бовтрадському, р. Това, р. Хустець, р. Мала Піня та р. Уж.

У порівнянні із третім кварталом 2021 року:

- по к. Косино-Бовтрадському - ріст середньої та максимальної концентрації хлорид-іонів (із 2377,3 до 4242,5 мг/дм3 та із 3261,4 до 4715,9 мг/дм3 відповідно),  сульфат-іонів (із 105,98 до 138,29 мг/дм3 та із 146,88 до 216,75 мг/дм3), мінералізації (середня - із 5261,0 до 8479,0 мг/дм3 та максимальна - із 6780,0 до 9453,0 мг/дм3 );

- по р. Това - ріст середньої та максимальної концентрації нітрогену нітритного (із 0,047 до 0,203 мг N/дм3 та із 0,065 до 0,417 мг N/дм3);

- по р. Хустець - ріст мінералізації (із 275 до 437 мг/дм3), середньої та максимальної концентрації хлорид-іонів (із 27,56 до 42,36 мг/дм3 та із 33,82 до 43,21 мг/дм3), сульфат-іонів (із 20,38 до 34,75 мг/дм3 та із 24,31 до 59,06 мг/дм3),  середнього значення вмісту нітрогену амонійного (із 5,98 до 7,17 мг N/дм3 ) та його максимальної концентрації (із 7,31 до 10,67 мг N/дм3), зменшення вмісту розчиненого кисню (із 3,84 до 2,85 мг О2/дм3).

Щодо характеристики окремих фізико - хімічних показників якості поверхневих вод в третьому кварталі 2022 року, діапазон їх зміни доволі широкий.

рН в різних водах змінюється в інтервалі від 6,30 до 9,08, електропровідність - від 107,4 до 13570 мкСм/см, мінералізація - від 79 до 9459 мг/дм3, вміст розчиненого кисню - від 1,42 до 12,12 мгО2/дм3, біохімічне споживання кисню (БСК5) - від 0,5 до 9,83 мг О2/дм3, хімічне споживання кисню (ХСК) - від 5 до 72,96 мг О/дм3, вміст хлорид-іону - від 3,8 до 4715,9  мг/дм3.

Із сполук нітрогену, вимірювався вміст нітрогену нітритного, нітратного та амонійного, концентрації яких також коливались в широких межах: нітроген нітритний - від 0,003 до 0,417 мг/дм3, нітроген нітратний - від 0,027 до 2,040 мг/дм3, нітроген амонійний - від 0,010 до 10,666 мг/дм3.

Вміст сполук фосфору ортофосфатів та загального фосфору в поверхневих водах коливався від 0,002 до 0,514 мг/дм3 і від 0,003 до 0,737 мг/дм3 відповідно.

 

Середні значення вмісту деяких забруднюючих речовин в поверхневих водах Закарпатської області за 3 квартал 2022 року наведені в Додатку.

 

 

Начальник     КЛСЗПС                                   Марія  ФЕДОРІШКО  

 

Додаток 1

Середні значення вмісту деяких забруднюючих речовин в поверхневих водах

в 3 кварталі 2022 року, за результатами вимірювань КЛСЗПС Закарпатського ЦГМ

 

з/п

Створ

рН

Електропровідність,

мкСм/см

Мінералізація, мг /дм3

Розчинений кисень,

мг О2/дм3

БСК5,

мг  О2/дм3

ХСК,

мг О/дм3

1

р. Апшиця, Грушево

8,08

393,7

329,7

8,93

3,17

17,8

2

Водосх. Бабічка, Залужжя

7,31

164,5

130,7

7,01

5,67

26,51

3

р. Батар, Черна

6,82

174,6

130,0

6,04

1,96

23,05

4

р. Боржава, Бене

7,44

213,3

174,0

7,83

1,29

18,12

5

р. Боржава, В. Ком´яти

7,64

218,5

176,0

8,69

1,43

18,13

6

к-л Верке, Берегово

7,12

328,3

255,0

5,40

0,78

22,8

7

р. Віча, Неліпино

8,18

295,3

212,3

9,36

1,03

14,15

8

р. Гашпарка, В. Копаня

7,15

325,3

189,0

5,25

1,48

22,35

9

к. Косино-Бовтрадський, Косонь

8,30

12590

8479,0

7,53

1,41

64,27

10

р. Лазещина, Лазещина

8,45

268,0

225,3

8,79

0,55

16,45

11

р. Латориця, Мукачево

7,81

290,7

220,7

8,07

1,13

10,0

12

р. Латориця, Н.Давидково

7,61

346,0

261,0

8,41

3,35

15,75

13

р. Мала Піня, Поляна

8,00

313,0

237,7

7,00

1,75

7,12

14

р. Мартош, Тячів

7,89

496,3

426,0

9,32

1,26

17,25

15

Водосх. Мочила, Пістрялово

7,68

238,0

166,0

6,57

3,45

36,91

16

р. Піня, Голубине

8,30

302,3

245,7

8,86

1,83

10,03

17

р. Ріка, Хуст

7,53

259,3

199,0

7,98

2,45

13,19

18

Водосх. Роман Потік, Горбок

8,01

239,7

155,7

8,46

3,82

26,51

19

р. Стара, Зняцево

7,09

240,7

198,7

8,90

2,17

14,21

20

Теребле-Ріцьке в-сх., Вільшани

7,32

199,0

146,7

8,94

1,17

15,64

21

р. Теребля, Буштино

7,87

244,7

206,0

8,94

0,86

13,01

22

р. Теребля, Меришор

7,18

177,2

128,7

8,54

1,39

12,01

23

р. Тересва, Тересва

8,34

239,7

200,3

9,25

0,71

12,96

24

р. Тиса, Вільховатий

8,19

245,7

202,7

9,24

0,69

10,63

25

р. Тиса, Крива

7,44

358,3

250,3

7,20

3,16

26,08

26

р. Това, Баранинці

7,25

526,7

372,0

9,14

3,34

28,41

27

р. Уж, Дубриничі

7,68

293,7

234,3

8,8

1,66

25,81

28

Водосх. Форнош, Форнош

7,85

220,0

168,0

9,45

8,09

35,55

29

р. Хустець, Хуст

7,36

562,7

437,0

2,85

1,87

39,08

30

р. Чаронда-Латориця, Червоне

7,44

1071

427,3

7,65

3,77

28,35

31

р. Ч. Тиса, Кваси

8,41

246,0

205,7

8,81

0,89

18,08

32

р. Ч. Тиса, Станіслав

7,90

222,7

194,3

10,7

2,74

11,95

33

р. Ч.Тиса, Ч. Тиса

8,08

212,0

184,7

9,50

0,81

8,39

34

р. Шопурка, В. Бичків

8,34

243,3

214,0

9,37

0,90

15,81

 

 

з/п

Фосфор фосфатів,

 мг Р/дм3

Фосфор загальний,

мг Р/дм3

Нітроген амонійний,

мг N/дм3

Нітроген нітратний,

 мг N/дм3

Нітроген нітритний,

мг N/дм3

Хлориди,

мг /дм3

1

0,016

0,025

0,160

0,442

0,012

19,2

2

0,028

0,086

0,326

0,084

0,008

16,0

3

0,032

0,073

0,287

0,824

0,040

14,6

4

0,002

0,012

0,218

0,231

0,018

8,7

5

0,006

0,081

0,231

1,191

0,009

15,9

6

0,029

0,075

0,177

0,064

0,008

51,5

7

0,002

0,031

0,078

0,567

0,004

8,62

8

0,008

0,031

0,216

0,293

0,039

23,65

9

0,123

0,206

0,346

0,242

0,214

4242,5

10

0,009

0,056

0,184

0,340

0,013

7,97

11

0,003

0,013

0,116

0,529

0,015

17,59

12

0,112

0,140

0,954

0,980

0,047

24,99

13

0,056

0,089

0,207

0,782

0,125

12,31

14

0,017

0,041

0,133

0,771

0,045

28,73

15

0,027

0,077

0,309

0,122

0,007

28,87

16

0,041

0,056

0,148

1,020

0,074

12,28

17

0,005

0,032

0,451

0,467

0,007

16,10

18

0,013

0,037

0,204

0,218

0,006

31,34

19

0,083

0,129

0,596

0,416

0,021

39,29

20

0,002

0,032

0,139

0,291

0,004

13,11

21

0,002

0,003

0,056

0,160

0,002

11,69

22

0,002

0,003

0,397

0,336

0,004

12,24

23

0,003

0,006

0,050

0,307

0,004

14,75

24

0,006

0,058

0,148

0,238

0,010

7,37

25

0,006

0,019

0,269

0,304

0,011

44,00

26

0,171

0,228

3,189

0,316

0,203

64,83

27

0,128

0,153

0,642

0,113

0,126

19,36

28

0,075

0,163

0,515

0,140

0,006

23,34

29

0,230

0,495

7,166

0,369

0,120

42,36

30

0,177

0,216

1,283

0,153

0,018

63,27

31

0,009

0,034

0,242

0,347

0,014

8,59

32

0,009

0,019

0,242

0,280

0,013

6,78

33

0,008

0,029

0,196

0,562

0,010

6,12

34

0,006

0,029

0,111

0,285

0,008

9,18

 

 

Начальник КЛСЗПС                          Марія ФЕДОРІШКО

   

             

Петро ВЕРЕШ

65 70 70