Тимчасово виконуючий обов'язки Міністра України

Якість поверхневих вод Закарпатської області в 1 кварталі 2023 року

 

Закарпатський обласний центр з гідрометеорології, згідно Програми спостережень на 2023 рік, проводить операційний моніторинг якості поверхневих вод 34 створів Закарпаття, відповідно до Постанови КМУ від 19.09.2018 за №758 “Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод”. Оцінка фізико - хімічних показників якості вод річок здійснювалась згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.01.2019 за №5 “Про затвердження Методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод”. По к. Косино - Бовтрадському, Чаронда - Латориця та водосховищах оцінка стану якості не проводилась.

Комплексною лабораторією спостережень за забрудненням природного середовища (КЛСЗПС) щомісяця вимірюються 19 фізико - хімічних показників якості кожного створу: температура, розчинений кисень, мінералізація, електропровідність, водневий показник, біохімічне споживання кисню (БСК5), хімічне споживання кисню (ХСК), вміст нітрогену амонійного, нітритного і нітратного, фосфору ортофосфатів і фосфору загального, хлорид-іонів, сульфат-іонів, гідрокарбонат-іонів, іонів кальцію, магнію, натрію і калію, твердість.

За результатами спостережень в 1 кварталі 2023 року, пріоритетним забруднювачем поверхневих вод є нітроген  нітратний, рівень забруднення яким є задовільним (жовтим) у всіх річках Закарпаття, за винятком р. Мала Піня, с. Поляна.

Максимальна концентрація суми іонів натрію і калію склала 3303,4 мг/дм3, хлорид-іону – 4608 мг/дм3 на каналі Косино - Бовтрадському, на р. Това  максимальна концентрація нітрогену амонійного – 5,246 мг N/дм3.

У порівнянні із першим кварталом 2022 року:

- по к. Косино-Бовтрадському - ріст концентрації хлорид-іонів,  мінералізації, БСК5, нітрогену нітратного та фосфору фосфатів;

- по р. Това - ріст мінералізації, БСК5, нітрогену нітритного та фосфору фосфатів.

Щодо характеристики окремих фізико - хімічних показників якості поверхневих вод в першому кварталі 2023 року, діапазон їх зміни доволі широкий: рН в різних водах міняється від 7,17 до 8,77, електропровідність - від 97,7 до 13870 мкСм/см, мінералізація - від 80 до 9246 мг/дм3. За рівнем мінералізації в 1 кварталі 2023 року, три річки (р. Това, Баранинці, р. Верке, Берегово, та р. Латориця, Н. Давидково) мають задовільний стан якості (жовтий колір), дві (р. Хустець, Хуст, та р. Апшиця, Грушево) — добрий (зелений колір), решта — відмінний (синій колір). Вміст розчиненого кисню коливався від 5,79 до 13,18 мгО2/дм3; до задовільного стану якості (жовтий колір) віднесені р. Това, Баранинці, р. Верке, Берегово, р. Хустець, Хуст, та р. Гашпарка, В. Копаня. Біохімічне споживання кисню (БСК5) змінювалось від 0,51 до 11,6 мг О2/дм3, хімічне споживання кисню (ХСК) - від 5 до 95,7 мг О/дм3, вміст хлорид-іону - від 1,8 до 4608,5  мг/дм3.

Із сполук нітрогену, вимірювався вміст нітрогену нітритного, нітратного та амонійного, концентрації яких також коливались в широких межах: нітроген нітритний - від 0,002 до 0,094 мгN/дм3, нітроген нітратний - від 0,113 до 4,293 мгN/дм3, нітроген амонійний - від 0,022 до 5,246 мгN/дм3. За вмістом нітрогену амонійного, задовільний стан якості (жовтий колір) мають води річок: Това, с. Баранинці, Хустець, м. Хуст, Батар, с. Черна; за вмістом нітрогену нітритного, - Това, с. Баранинці, Гашпарка, с. Велика Копаня, Хустець, м. Хуст, Мартош, м. Тячів.

Вміст сполук фосфору ортофосфатів та загального фосфору в поверхневих водах коливався від 0,001 до 0,579 мгР/дм3 і від 0,005 до 0,960 мгР/дм3 відповідно. Задовільний стан якості (жовтий колір) за цими показниками мають: р. Това, с. Баранинці, р. Хустець, м. Хуст, р. Верке, м. Берегово.

 

Середні значення вмісту деяких забруднюючих речовин в поверхневих водах Закарпатської області за 1 квартал 2023 року наведені в Додатку.

 Додаток: на 2 арк.

 

 

Начальник   КЛСЗПС                                    Марія ФЕДОРІШКО  

 

 

Додаток 1

Середні значення вмісту деяких забруднюючих речовин в поверхневих водах

в 1 кварталі 2023 року, за результатами вимірювань КЛСЗПС Закарпатського ЦГМ

з/п

Створ

рН

Електропровідність,

мкСм/см

Мінералізація, мг /дм3

Розчинений кисень,

мг О2/дм3

БСК5,

мг  О2/дм3

ХСК,

мг О/дм3

1

р. Апшиця, Грушево

8,18

346,3

319.7

11.38

1.31

8,3

2

Водосх. Бабічка, Залужжя

7,50

125,3

111.0

8.49

5.65

36,6

3

р. Батар, Черна

7,92

135,0

100.7

10.80

1.36

9,1

4

р. Боржава, Бене

7,82

188,6

152.3

9.73

1.19

7,8

5

р. Боржава, В. Ком´яти

7,96

191,6

170.3

10.14

1.08

10,5

6

к-л Верке, Берегово

7,50

372,7

251.0

8.39

3.78

36,7

7

р. Віча, Неліпино

8,44

354,0

208.7

11.14

2.38

9,6

8

р. Гашпарка, В. Копаня

7,65

180,7

142.0

9.60

1.72

10,9

9

к-л Косино-Бовтрадський

8,03

8368,5

5630.7

8.78

4.27

44,8

10

р. Лазещина, Лазещина

8,24

325,1

201.7

11.36

1.54

6,4

11

р. Латориця, Мукачево

8,07

232,0

199.0

11.04

1.95

5,2

12

р. Латориця, Н.Давидково

7,55

388,3

275.3

10.74

1.98

15,07

13

р. Мала Піня, Поляна

8,29

207,3

186.7

10.77

2.12

10,8

14

р. Мартош, Тячів

7,94

331,7

251.0

10.17

2.77

19,1

15

Водосх. Мочила, Пістрялово

7,72

148,5

126.3

10.54

5.79

28,1

16

р. Піня, Голубине

8,23

210,3

182.7

10.90

5.62

13,4

17

р. Ріка, Хуст

7,42

191,9

176.7

10.88

1.45

12,0

18

Водосх. Роман Потік, Горбок

7,63

154,7

129.7

10.78

3.67

25,8

19

р. Стара, Зняцево

7,67

169,6

128.3

11.06

1.75

15,2

20

Теребле-Ріцьке вод., Вільшани

7,69

125,7

112.3

10.51

1.30

10,1

21

р. Теребля, Буштино

8,22

204,2

173.7

11.12

1.25

6,7

22

р. Теребля, Меришор

7,71

139,8

117.7

10.57

1.40

9,78

23

р. Тересва, Тересва

8,36

208,8

157.0

11.47

1.07

5,83

24

р. Тиса, Вільховатий

8,22

233,8

192.3

10.99

1.28

7,87

25

р. Тиса, Крива

7,97

270,4

224.7

10.61

1.54

19,2

26

р. Това, Баранинці

7,70

616,0

454.7

8.18

6.17

37,2

27

р. Уж, Дубриничі

7,93

283,7

228.3

10.32

1.19

10,5

28

Водосх. Форнош, Форнош

8,11

188,5

143.3

11.14

7.07

52,5

29

р. Хустець, Хуст

7,85

305,7

267.7

9.88

3.05

14,3

30

р. Чаронда-Латориця, Червоне

7,45

343,3

271.7

9.84

3.08

18,9

31

р. Ч. Тиса, Кваси

8,12

269,3

195.0

11.80

1.66

10,1

32

р. Ч. Тиса, Станіслав

8,32

188,3

157.3

11.75

1.15

7,1

33

р. Ч.Тиса, Ч. Тиса

8,36

178,2

150.0

10.67

1.27

10,5

34

р. Шопурка, В. Бичків

8,18

185,5

170.0

11.51

1.10

8,7

 

 

 

 

з/п

Фосфор фосфатів,

 мг Р/дм3

Фосфор загальний,

мг Р/дм3

Нітроген амонійний,

мг N/дм3

Нітроген нітратний,

 мг N/дм3

Нітроген нітритний,

мг N/дм3

Хлориди,

мг /дм3

1

0,002

0,010

0.098

0.942

0.006

7.98

2

0.026

0,072

0.198

1.578

0.007

9.46

3

0.009

0,020

0.241

1.627

0.025

11.52

4

0.009

0,017

0.089

0.860

0.012

6.50

5

0.009

0,022

0.092

0.898

0.009

14.18

6

0.045

0,099

0.118

0.529

0.003

47.57

7

0.005

0,035

0.035

0.787

0.004

4.14

8

0.023

0,045

0.162

1.060

0.038

15.07

9

0.117

0,189

0.165

1.984

0.043

2758.00

10

0.002

0,014

0.087

0.647

0.005

8.27

11

0.003

0,010

0.058

0.753

0.005

6.50

12

0.016

0,034

0.092

1.362

0.013

27.18

13

0.005

0,029

0.061

0.471

0.005

4.43

14

0.003

0,016

0.106

0.982

0.018

23.04

15

0.015

0,049

0.106

1.811

0.015

10.19

16

0.007

0,017

0.061

0.633

0.007

4.73

17

0.005

0,009

0.105

0.711

0.004

7.39

18

0.020

0,060

0.108

1.151

0.006

17.14

19

0.016

0,045

0.111

0.720

0.012

8.27

20

0.003

0,006

0.094

0.297

0.004

6.20

21

0,002

0,009

0.053

0.638

0.003

7.68

22

0.003

0,011

0.070

0.715

0.004

5.61

23

0.011

0,019

0.037

0.807

0.003

7.98

24

0.001

0,006

0.041

0.645

0.003

5.91

25

0,006

0,010

0.171

0.671

0.005

23.93

26

0.453

0,605

4.951

0.260

0.043

80.95

27

0.008

0,019

0.095

0.709

0.004

13.00

28

0.018

0,056

0.496

0.945

0.006

17.14

29

0.029

0,055

0.341

0.729

0.025

10.93

30

0.081

0,179

0.146

0.822

0.016

37.81

31

0.002

0,005

0.076

0.655

0.005

7.09

32

0.001

0,004

0.060

0.589

0.003

3.55

33

0.001

0,007

0.049

0.593

0.003

5.02

34

0.002

0,025

0.058

0.396

0.004

5.02

 

         Начальник КЛСЗПС                                 Марія ФЕДОРІШКО