Стан забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода в грудні 2013 року

      Протягом грудня 2013 року лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) Закарпатського ЦГМ на двох стаціонарних постах спостережень відібрано та проаналізовано 836 проб атмосферного повітря міста Ужгорода.

      Порівняння середньої за місяць концентрації забруднюючих речовин із гранично допустимою середньодобовою концентрацією показало підвищений рівень забруднення формальдегідом(2,03 ГДКс.д.) та оксидом вуглецю (1,14 ГДК с. д.).

      У порівнянні з листопадом, в грудні спостерігається ріст середньомісячної концентрації диоксиду сірки, пилу, розчинних сульфатів; концентрація інших забруднюючих речовин в атмосферному повітрі знизилась.

      Порівняно з груднем минулого року, спостерігається ріст середньомісячної концентрації диоксиду сірки, оксиду азоту, оксиду вуглецю, пилу, розчинних сульфатів та формальдегіду; концентрація диоксиду азоту в атмосферному повітрі міста знизилась.

      Перевищення максимальної разової гранично допустимої концентрації (ГДК м. р.) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста не виявлено.

      Індекс забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода п’ятьма пріоритетними забруднюючими речовинами склав 5,01 (в попередньому місяці - 5,93), в тому числі: індекс забруднення формальдегідом – 2,51, оксидом вуглецю – 1,12, диоксидом азоту – 0,60, оксидом азоту – 0,35 та пилом – 0,43.

      Середньомісячна потужність експозиційної дози гама – випромінювання (ПЕД) в Ужгороді, за даними метеорологічної станції Ужгород, в грудні 2013 року дорівнює 12 мкР/год при нормі радіаційної безпеки 25 мкР/год. Максимальне значення ПЕД склало 14 мкР/год.

Начальник ЛСЗА                                М. Федорішко