Інформація по моніторингу

Стан забруднення атмосферного повітря

міста Ужгорода в серпні 2019 року

 

Протягом серпня 2019 року лабораторією  спостережень  за  забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) Закарпатського ЦГМ на двох стаціонарних постах спостережень відібрано та проаналізовано 988 проб атмосферного повітря міста Ужгорода.

Порівняння середньої за місяць концентрації забруднюючих речовин із гранично допустимою середньодобовою концентрацією показало підвищений рівень забруднення формальдегідом (3,2 ГДКс. д.) та діоксидом азоту (1,7 ДКс. д.).

У порівнянні з липнем, в серпні вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі зменшився, за винятком оксиду вуглецю та пилу, концентрації яких зросли (із 0,34 до 0,59 ГДК с. д. та із 0,35 до 0,55 ГДК с. д. відповідно) і розчинних сульфатів, концентрація яких залишилась на рівні попереднього місяця.

Порівняно з серпнем 2018 року, спостерігається зростання середньомісячних концентрацій діоксиду азоту, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, пилу в атмосферному повітрі міста; концентрації оксиду азоту, розчинних сульфатів та формальдегіду зменшились.

Перевищення максимальної разової гранично допустимої концентрації (ГДКм. р.) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста виявлено при аналізі на вміст діоксиду азоту (1,07 ГДК м. р.) та оксиду вуглецю (1,02 ГДК м. р.); повторюваність випадків перевищення склала 0,5% та 1% відповідно.

Індекс забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода п’ятьма пріоритетними забруднюючими речовинами склав 6,71 (в попередньому місяці – 7,40),  в тому числі: індекс забруднення формальдегідом – 3,52, діоксидом азоту – 1,62, оксидом азоту – 0,4, оксидом вуглецю – 0,62 та пилом – 0,55:

Середньомісячна потужність експозиційної дози гамма – випромінювання (ПЕД), за даними АМСЦ Ужгород,  в серпні 2019 року дорівнює 12 мкР/год при рівні штормового оповіщення 25 мкР/год. Максимальне значення ПЕД склало 13 мкР/год.

 

 

Начальник ЛСЗА                                         М. Федорішко