Інформація по моніторингу

Стан забруднення атмосферного повітря

міста Ужгорода в червні 2019 року

 

Протягом червня 2019 року лабораторією  спостережень  за  забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) Закарпатського ЦГМ на двох стаціонарних постах спостережень відібрано та проаналізовано 836 проб атмосферного повітря міста Ужгорода.

Порівняння середньої за місяць концентрації забруднюючих речовин із гранично допустимою середньодобовою концентрацією показало підвищений рівень забруднення формальдегідом (2,7 ГДК с. д.) та діоксидом азоту (1,1 ГДК с. д.).

У порівнянні з травнем, в червні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі зросли, за винятком оксиду вуглецю та розчинних сульфатів, концентрації яких залишились на тому ж рівні.

Порівняно з червнем 2018 року, спостерігається ріст середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.

Перевищення максимальної разової гранично допустимої концентрації (ГДКм. р.) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста виявлено при аналізі на вміст формальдегіду і діоксиду азоту; повторюваність випадків перевищення склала 1,3 та 0,6% відповідно.

Індекс забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода п’ятьма пріоритетними забруднюючими речовинами склав 9,79 (в попередньому місяці – 5,58),  в тому числі: індекс забруднення формальдегідом – 6,0, діоксидом азоту – 2,11, оксидом азоту – 0,69, пилом – 0,62 та оксидом вуглецю – 0,37:

Середньомісячна потужність експозиційної дози гамма – випромінювання (ПЕД), за даними АМСЦ Ужгород,  в червні 2019 року дорівнює 11 мкР/год при рівні штормового оповіщення 25 мкР/год. Максимальне значення ПЕД склало 13 мкР/год.

 

 

Начальник ЛСЗА                                         М. Федорішко