Стан забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода в червні 2013 року

      Протягом червня 2013 року лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) Закарпатського ЦГМ на двох стаціонарних постах спостережень відібрано та проаналізовано 874 проби атмосферного повітря міста Ужгорода. Забруднюючі речовини, що визначались, - пил, диоксид сірки, розчинні сульфати, оксид вуглецю (II), диоксид та оксид азоту і формальдегід.

      Порівняння середньої за місяць концентрації забруднюючих речовин із гранично допустимою середньодобовою концентрацією показало підвищений рівень забруднення формальдегідом (5,8 ГДКс.д.), диоксидом азоту (1,2 ГДК с. д.), та оксидом вуглецю (1,2 ГДКс.д.).

      У порівнянні з травнем, в червні зросла середньомісячна концентрація всіх забруднюючих речовин, що визначаються, за винятком пилу, концентрація якого в атмосферному повітрі міста знизилась.

      Порівняно з червнем минулого року, спостерігається ріст середньомісячних концентрацій оксиду азоту, оксиду вуглецю, пилу та розчинних сульфатів; концентрація диоксиду сірки залишається на тому ж рівні; концентрації інших забруднюючих речовин в атмосферному повітрі знизились.

      Спостерігалось перевищення максимальної разової гранично допустимої концентрації (ГДКм.р.) формальдегіду (3,03 ГДКм.р.) та диоксиду азоту (2,77 ГДКм.р.) в атмосферному повітрі міста. Повторюваність перевищення максимальної разової гранично допустимої концентрації (у відсотках до кількості відібраних проб) склала 9% для формальдегіду та 2% для диоксиду азоту.

      Індекс забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода п’ятьма пріоритетними забруднюючими речовинами склав 13,39, в тому числі: індекс забруднення формальдегідом – 9,83, диоксидом азоту – 1,17, оксидом вуглецю – 1,13, оксидом азоту – 0,83 та пилом – 0,43.

      Середньомісячна потужність експозиційної дози гама – випромінювання (ПЕД) в Ужгороді, за даними метеорологічної станції Ужгород, в червні 2013 року дорівнює 11 мкР/год при нормі радіаційної безпеки 25 мкР/год. Максимальне значення ПЕД склало 14 мкР/год (06.06.2013 р.).

Начальник ЛСЗА                                М. Федорішко