Стан забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода в травні 2014 року

      Протягом травня 2014 року лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) Закарпатського ЦГМ на двох стаціонарних постах спостережень відібрано та проаналізовано 912 проб атмосферного повітря міста Ужгорода.

      Порівняння середньої за місяць концентрації забруднюючих речовин із гранично допустимою середньодобовою концентрацією показало підвищений рівень забруднення формальдегідом (3,49 ГДКс.д.), та оксидом вуглецю (1,09 ГДК с. д.).

      У порівнянні з квітнем, в травні зросла середньомісячна концентрація диоксиду сірки, оксиду азоту, оксиду вуглецю та пилу; концентрація інших забруднюючих речовин в атмосферному повітрі знизилась.

      Порівняно з травнем минулого року, спостерігається ріст середньомісячної концентрації диоксиду сірки та оксиду азоту; концентрація інших забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста знизилась.

      Перевищення максимальної разової гранично допустимої концентрації (ГДК м. р.) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста виявлено для формальдегіду та диоксиду азоту (максимальне значення разових концентрацій склало 1,57 та 1,53 ГДК м. р. відповідно). Повторюваність перевищення ГДК м. р., у відсотках до кількості відібраних проб, склала 3,1% для формальдегіду та 0,5% для диоксиду азоту.

      Індекс забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода п’ятьма пріоритетними забруднюючими речовинами в травні склав 8,08 (в попередньому місяці – 8,94), в тому числі: індекс забруднення формальдегідом – 5,08, оксидом вуглецю – 1,08, оксидом азоту – 0,74, диоксидом азоту – 0,73 та пилом – 0,45:

      Середньомісячна потужність експозиційної дози гама – випромінювання (ПЕД) в Ужгороді в квітні 2013 року дорівнює 11 мкР/год при нормі радіаційної безпеки 25 мкР/год. Максимальне значення ПЕД склало 15 мкР/год (03.04.2013 р.).

Начальник ЛСЗА                                М. Федорішко