Стан забруднення атмосферного повітря

міста Ужгорода в січні 2017 року

 

Протягом січня 2017 року  лабораторією  спостережень  за  забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) Закарпатського ЦГМ на двох стаціонарних постах спостережень відібрано та проаналізовано 760 проб атмосферного повітря міста Ужгорода.

Порівняння середньої за місяць концентрації забруднюючих речовин із гранично допустимою середньодобовою концентрацією показало підвищений рівень забруднення формальдегідом (1,99 ГДК с. д.), діоксидом азоту (1,47 ГДК с. д.) та оксидом вуглецю (1,27 ГДК с. д.).

У порівнянні з груднем 2016 року, в січні зросла середньомісячна концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, за винятком діоксиду сірки та оксиду азоту, концентрація яких знизилась.

     Порівняно з січнем минулого року, спостерігається ріст середньомісячної концентрації оксиду вуглецю, пилу та розчинних сульфатів, концентрація інших забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста знизилась.  

Перевищення максимальної разової гранично допустимої концентрації (ГДК м. р.) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста виявлено для оксиду вуглецю (1,4 ГДК м. р.).

Індекс забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода п’ятьма пріоритетними забруднюючими речовинами склав 6,66 (в попередньому місяці - 5,16),  в тому числі: індекс забруднення формальдегідом – 2,45, оксидом вуглецю – 1,24, діоксидом азоту – 1,47, оксидом азоту – 0,52 та пилом – 0,98:

 

 

Середньомісячна потужність експозиційної дози гамма – випромінювання (ПЕД) в Ужгороді, за даними АМСЦ Ужгород,  в січні 2017 року дорівнює 11 мкР/год при рівні штормового оповіщення 25 мкР/год. Максимальне значення ПЕД склало 14 мкР/год.

 

 

Начальник ЛСЗА                                             М. Федорішко