Звіт про результати діяльності Закарпатського ЦГМ за 2019 рік

Звіт про результати діяльності Закарпатського ЦГМ за 2019 рік

 

1.Технічне,  програмне та метрологічне забезпечення

У 2019 році в Закарпатському ЦГМ була організована та проведена на практиці робота в галузі технічного, програмного та метрологічного забезпечення проведення спостережень.

Проведені роботи по встановленню температурних датчиків для вимірювання температури на поверхні грунту та на глибині 5, 10, 15, 20 см,  датчиків температури та вологості повітря.  Встановлено програмне забезпечення для зчитування та обробки даних від датчиків. Проведено навчання відповідальних працівників. Дані роботи проведені на всіх метеостанціях Закарпатського ЦГМ.

Забезпечувалась у цілодобовому режимі робота програм оперативного обігу інформації, її приймання, передачі, зберігання та обробки, а також, робота серверного обладнання.

Протягом року забезпечено 3 оперативних виїзди на робочі місця працівників у вихідні дні та нічний час для ліквідації наслідків аварійних ситуацій, в тому числі пов’язаних із відключенням електроживлення на час більший, ніж може витримати система безперебійного електроживлення серверного обладнання а також пов’язаних з проблемами у роботі БРІЗ.

Проводилися консультативні роботи з працівниками метеостанцій області та інших підрозділів Закарпатського ЦГМ безпосередньо на місцях та в телефонному режимі, режимі віддаленого управління комп’ютером та оперативні віддалені навчання працівників метеорологічних станцій та інших віддалених підрозділів Закарпатського ЦГМ по відновленню роботи підключення до мережі Інтернет та системи внутрішньої передачі даних Закарпатського ЦГМ.

Відділом ТО і ПЗ Закарпатського ЦГМ планові та позапланові роботи протягом року у галузі технічного, програмного та метрологічного забезпечення проведення спостережень були виконані в повному обсязі.

2. Забезпечення роботи відділу автоматизованого приймання передачі,

аналізу та обробки інформації

Робота відділу автоматизованого приймання передачі інформації (ВАППІ) Закарпатського ЦГМ здійснювалася в цілодобовому оперативному режимі.

Протягом 2019 року здійснювалась оперативна цілодобова робота, зокрема:

·         цілодобове приймання, первинна обробка, комплектування та передача поточної оперативної гідрометінформації, згідно планів;

·         формування  та передача в ГЦТІ, по системі «БРІЗ» щоденного гідрологічного зведення про гідрологічний режим річок ЗРУР52 КИУЦ;

·         формування  та передача бюлетеня «Відомості про гідрологічний режим річок», державним та народногосподарським організаціям згідно затвердженої схеми;

·         формування та надання до ГЦТІ телеграми «Диспетчерська»;

·         приймання та комплектування метеорологічних даних типу ЩЄСМЮ та ЩЄСИД з метеостанцій області та передача їх по системі телекомунікаційного зв’язку БРІЗ в ГЦТІ УкрГМЦ;

           -  формування та передача, згідно схеми, щоденно метеорологічного бюлетеня;

  -  передача, згідно схеми, штормових гідрологічних бюлетенів;

·         приймання штормових оповіщень типу ЩЄГОЛ про підвищення рівнів води та про лавинну небезпеку;

·         розповсюдження штормових метеорологічних попереджень, згідно схеми;

·         приймання, формування та передача  по системі БРІЗ в осінньо-зимовий період  зведення про сніговий покрив, ЗСУР52 КИУЦ, згідно даних снігозйомок: кожні 10 днів з початку утворення снігового покриву, а з січня – кожні 5 днів до сходу снігового покриву;

·         формування і передача гідрологічного бюлетеня «Запасів води та висоти снігу за даними снігозйомок» кожні  10 днів з початку  утворення  снігового покриву,  а з 5 січня кожні 5 днів - до   сходу снігового покриву;

·         приймання та передача у відділ гідрологічних прогнозів УкрГМЦ телеграм про приріст снігу електронною поштою;

·         розкодування  штормових метеорологічних оповіщень (WAREP) для використання  у роботі синоптиків;

·         ведення журналу та таблиць опадів по метеостанціям, інформаційним та автоматизованим гідрологічним постам;

·         приймання і передача по всім каналам зв’язку  службових телеграм;

·         приймання, розкодування і внесення в АРМ-гідролога та Журнал запису щоденної інформації гідрометеоданих з Угорщини, Румунії, Словаччини, згідно  угод про міжнародне співробітництво на прикордонних водах;

·         кодування за міжнародним кодом HIDRA та передача гідрометінформації в Угорщину, Румунію, Словаччину, згідно угод про міжнародне співробітництво на прикордонних водах;

·         ведення Журналу обліку отриманої та переданої гідрометеорологічної та службової інформації всіма видами зв’язку у ВАППІ;

·         постійний контроль за правильністю форматів та шаблонів вхідної та вихідної гідрометінформації, отриманої з гідрологічних постів та метеостанцій області;

·         ведення журналів реєстрації вхідної та вихідної інформації, яка надходить по різним каналам зв’язку: мобільний зв’язок, телефон, телекомунікаційна система БРІЗ,  Інтернет;

·         ведення таблиць запису гідрометінформації з автоматизованих постів;

·         ведення журналу запису опадів з метеостанцій та гідрологічних постів області;

·         за допомогою відділу ТОіПЗ ЦГМ проведення регламентно-профілактичних робіт засобів звязку;

Таким чином, працівниками відділу АППІ за поточний рік:

·         передано 730 Огляди погодних умов Закарпатської області;

·         передано в ГЦТІ УкрГМЦ 365 телеграм Диспетчерська;

·         прийнято з ГЦТІ УкрГМЦ 365 телеграм Диспетчерська;

·         прийнято 14070 щоденних  телеграм з гідрологічних постів області типу ЩЄРЕА;

·         прийнято, зкомплектовано та передано в УкрГМЦ  26280 метеорологічних телеграм типу ЩЄСМЮ та ЩЄСИД;

·         передано 365 зведення про гідрологічний режим річок ЗРУР52 КИУЦ;

·         передано 575 гідрологічні бюлетені "Відомості про гідрологічний режим  річок" , в тому числі 27 штормових;

·         прийнято  та розкодовано в Журналі запису щоденної інформації 5475 гідрометеорологічних телеграм від закордонних партнерів;

·         закодовано в міжнародному коді HIDRA та передано для закордонних партнерів 20075 гідрометеорологічних телеграм;

·         прийнято з гідрологічних постів області та внесено в АРМгідролога 551 телеграми про сніговий покрив та запаси води у сніговому покриві;

·         передано в УкрГМЦ 40 гідрологічні зведення ЗСУР52 КИУЖ про сніговий покрив;

·         передано 40 гідрологічних бюлетенів "Запасів води та снігу за даними снігозйомок";

·         передано 365 щоденних прогнозів по автошляхам

·         передано 365 метеорологічних бюлетенів;

·         передано  170 метеорологічних попереджень про НМЯ

·         передано  27 метеорологічних попереджень про СМЯ

·         передано  170 метеорологічних попереджень про РЗП

·         передано оперативної інформації ;

·         прийнято 690 гідрологічних штормових оповіщення ЩЄГОЛ;

·         передано 65 штормових гідрологічних попереджень,

·         передано 107 штормових попередження  про лавинну небезпеку,

·         передано 4 консультації гідрологічного змісту

·         прийнято та розкодовано 7123 метеорологічних штормових оповіщення WAREP.

·         прийнято та передано керівництву 501  службових та інших повідомлень, що надійшли електронною поштою.

 

3. Забезпечення вимог з охорони праці та техніки безпеки

 

Протягом року проведено такі заходи по забезпеченню ОП та ТБ  в Закарпатському ЦГМ:

1.      Проведення інспекцій з ОП та ТБ в підпорядкованих структурних підрозділах Закарпатського ЦГМ.

2.       Триступеневий контроль стану охорони праці проводився згідно планового графіку контролю із записами в журналах.

3.      Дорожньо-транспортних пригод відомчого автотранспорту підрозділів Закарпатського ЦГМ (ЦГМ, відділ РВР, Закарпатська В) протягом року  не було. Плановий інструктаж з водіями по ОП проводився 1 раз в квартал з реєстрацією в журналах інструктажів. Також, проводилися  інструктажі з безпеки дорожнього руху з працівниками ЦГМ.

4.      На початку квітня доведено до підрозділів ЦГМ додаткові методичні листи з приводу пожежної безпеки в літній період. За 2019 рік пожежонебезпечних ситуацій в підрозділах ЦГМ не виникало.

5.       Доводились методичні листи-нагадування гідрометспостерігачам щодо закріплення інструкцій з охорони праці та техніки безпеки при роботі в осінньо-зимовий період на гідрологічних постах. Проведено додаткові інструктажі з охорони праці, враховуючи складні умови роботи техніків-метеорологів та  гідрометспостерігачів  взимку.

6.       Підрозділи Закарпатського ЦГМ підготовлені до роботи в зимовий період 2019-2020 років. Метеостанції забезпечені паливом (дровами та вугіллям) на опалювальний період, проведено чистку та поточний ремонт пічок, димоходів.

7.       Проведені позапланові інструктажі з пожежної безпеки при використанні пічного опалення.

8.       В підрозділах, де є газове опалення (лабораторія СЗА, Закарпатська В), електрокотел (Сл Плай), проведені перевірки котельних установок системи опалення з представниками газового господарства та електрогосподарства, отримані допуски до роботи та призначені відповідальні особи за їх експлуатацію.

9.        У всіх підрозділах та відділах Закарпатського ЦГМ проводились інструктажі з охорони праці, згідно визначеної періодичності, із записами в журналах інструктажів.    

10.  При інспекціях гідрологічних постів Закарпатського ЦГМ та Закарпатської В гідрологом, який пройшов навчання з охорони праці та пожежної безпеки проводився додатковий інструктаж з гідрометспостерігачами з питань охорони праці та дотримання техніки безпеки.

11. У всіх підрозділах та відділах Закарпатського ЦГМ проводяться інструктажі з пожежної безпеки та з безпеки дорожнього руху згідно визначеної періодичності, із записами в журналах інструктажів.

12.   На мережі Закарпатського ЦГМ проведено тиждень безпеки дорожнього руху.

13.   На мережі ЦГМ протягом року проведені технічні навчання з ОП на теми:

·        «Правила безпеки дорожнього руху взимку»;

·        «Ожеледиця. Як зменшити ризик травм у ожеледицю»;

·        «Дії у випадку загрози виникнення повені, паводку»;

·        «Законодавство про охорону праці. Основні аспекти»;

·        «Правила поведінки  у осередку пожежі»;

·        «Заходи безпеки при купанні в річках, водоймах»;

·        «Перша допомога при непритомності, тепловому та сонячному ударі»;

·        «Пожежна безпека. Правила поведінки у осередку пожежі»;

·        «Електричний струм. Перша допомога при ураженні електричним струмом»;

·        «Перша допомога при серцево-судинних захворюваннях»;

·        «Основні види кровотеч та її ознаки. Перша допомога при кровотечі».

14. В підрозділах ЦГМ, протягом року медичні аптечки поповнювалися медикаментами першої допомоги.

15. Протягом звітного періоду нещасних випадків виробничого характеру в підрозділах Закарпатського ЦГМ та в ЦГМ не було.

16.  На виконання заходів з охорони праці за 2019 рік витрачено 86100,73 грн.

 

4. Ремонтно – будівельні роботи

Протягом 2019 р. в Закарпатському ЦГМ силами відділу РВР та працівників Закарпатського ЦГМ здійснювалися поточні ремонтні роботи по різним гідрометеорологічним об’єктам за кошти загального та спеціального фонду кошторису Закарпатського ЦГМ.

Проведення поточного ремонту службових приміщень ЦГМ, а саме: санітарна побілка стін та стелі, ремонт замкових механізмів міжкімнатних дверей, заміна підвіконня, встановлення тапідключення до електромережі кондиціонерів. Поточний ремонт санвузла ЦГМ.

На сніголавинній станції Плай здійснено поточний ремонт внутрішніх приміщень та реконструкція опалювальної системи.

На метеостанції Рахів були виготовленні та встановлені нові ворота, проведено частковий ремонт фасадної частини огорожі.

На метеостанції Великий Березний проведено поточний ремонт, а саме: ремонт стелі, стін, підлоги в кабінетах та коридорі метеостанції. Облицювання підлоги коридору керамічною плиткою. Монтаж ламінату в кабінеті спостережника.

На гідрологічному посту Ясіня (р. Чорна Тиса) повністю замінено настил підвісного гідрометеорологічного містка. Проведено профілактичний ремонт тальрепів, здійснено укріплення розтяжок мосту та якорів несучих тросів.

Здійснено значний обсяг робіт по розбиранню завалів, що утворилися внаслідок обвалення частини колишньої будівлі газогенераторної аерологічної станції.

 Розпочато ремонтні роботи в колишньому приміщенні моторної аерологічної станції, здійснено часткове утеплення, ремонт штукатурки та бетонної основи, частково замінено лінії електроживлення, здійснено ремонт міжплиточних швів перекриття, тощо.

Здійснено ремонт підхідних східців на гідрологічному посту риса – Вілок, де встановлено додаткові металеві сходинки в нижній частині.

Силами відділу РВР здійснено виготовлення двох відкидних містків, 148 зажимів для підвісок гідрометричних мостиків, одну будку для самописців дві стіннні марки та 17 металевих гідрологічних паль.

 

5. Ведення діловодства та архівної документації

Організація роботи з ведення діловодства та архівної справи в підрозділах Закарпатського ЦГМ згідно з наказом від 24.09.2019 № 62а покладена на керівників та окремих працівників цих підрозділів, що відображено у їх посадових інструкціях.

Діловодство в ЦГМ ведеться українською мовою відповідно до Інструкції з діловодства в Закарпатському ЦГМ, яка затверджена наказом начальника ЦГМ від 04.03.2019 № 1 і погоджена Державним архівом Закарпатської області, протокол засідання від 20.02.2019 № 1.

Для забезпечення зберігання документів, закінчених у діловодстві, а також документів гідрометеорологічних спостережень, користування ними із службовою метою, наказом 20.10.2005 № 54А у Закарпатському ЦГМ створений архів.

Положення про архів Закарпатського ЦГМ затверджено наказом начальника Закарпатського ЦГМ від 11.04.2018 р. № 42, погоджено ДА Закарпатської області (Протокол ЕПК від 27.02.2018 № 2) та надіслано на погодження до ГДА МГС.

Архівні матеріали гідрометеорологічних спостережень та їх копії, управлінсько-розпорядча, бухгалтерська, кадрова документація зберігається у залізних і дерев’яних шафах відповідних структурних підрозділів Закарпатського ЦГМ,  а також в напівпідвальному приміщенні будівлі ЦГМ. 

 У роботі з архівними документами Закарпатський ЦГМ керується «Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», введені в дію наказом Мінюсту України від 18.06.2015  № 1000/5, Методичними рекомендаціями щодо застосування ДСТУ 4163-2003, Переліком типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів (Перелік надано в усі підрозділи ЦГМ), Правилами пожежної безпеки для державних архівних установ, Правилами роботи архівних підрозділів, органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, Положенням про умови зберігання архівних документів, затверджене наказом Державного комітету архівів України 15.01.2003 № 6 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 лютого 2003 р. за № 89/7410, документом “Порядок утворення та діяльності експертних комісій з визначення цінності документів”.

 Облікові документи: описи справ постійного зберігання та з особового складу, акти про вилучення документів для знищення, зберігаються у відповідальних підрозділах ЦГМ.

Згідно листа ГДА ГМС від 23.04.19 р. про надання матеріалів агрометеорологічних спостережень до відділу агрометеорології УкрГМЦ, у травні 2019 року було відправлено матеріали агрометеорологічних спостережень (КСГ-1, КСГ-2. Агрометеорологічні матеріали були відправлені з  описами документів постійного зберігання та з актами їх приймання-передавання.  Протягом 2019 року проводилась робота Закарпатського ЦГМ по підготовці та  наданню документів до ГДА ГМС по гідрологічному напрямку робіт. Відділом гідрології ЦГМ постійно велась підготовка і відправка, згідно Опису та Акту, на зберігання до ГДА ГМС гідрологічних документів. Були підготовлені до висилки та надіслані на постійне зберігання до ГДА ГМС гідрологічні документи спостережень на річках басейну р. Дунай за 2018 рік.

        У зв’язку із постійним збільшенням об’єму робіт, проводилась робота по формуванню нових виробничих справ в відділах та підрозділах ЦГМ, а також проводилось впорядкування архівних документів.

       Протягом звітного року велася робота та проводились навчальні консультації з начальниками відділів та підрозділів ЦГМ, по створенню нових та веденню діючих архівних справ, по веденню та обліку надання безкоштовної гідрометеорологічної інформації для органів державної влади, в РВ УМВС, прокуратуру, СБУ, суди, слідчі органи, ДАІ, видачі платної гідрометеорологічної інформації зацікавленим споживачам та по вивченню нормативно-правових актів з питань діловодства.

        Протягом звітного року в ЦГМ велась історична довідка, в яку вписувались зміни в структурі ЦГМ та в об’ємі робіт, технічному оснащенні та переоснащенні, тощо.

 

6. Підготовка матеріалів на технічних носіях

У відділі гідрології Закарпатського ЦГМ, протягом квітня-вересня звітного періоду заносились дані в програму “Щорічник” (DFOX): таблиці за 2018 рік “Рівні води” – 61 постів і “Витрати води” – 38 постів.

Протягом року, після перевірки та аналізу щомісячних матеріалів з гідрологічних постів області, заносились дані гідрологічних спостережень, за 2019 рік, в програму “Стрий” –33 г/м пости Закарпатського ЦГМ.

Протягом зимового періоду звітного року поповнювалась база даних пентадних снігозйомок по 55 пунктах спостережень, заносились дані щоденних опадів по 9 метеостанціям області.

Протягом звітного року вносились в базу даних ТМ-8 щомісячні метеорологічні спостереження 28 гідрологічних постів за 2019 рік та продовжувалась обробка і створення електронної бази даних виміряних витрат води.

В секторі агрометеорології поповнювалась база даних по програмі “Щорічник” в форматі Excel, за 2017-2018 роки та висилалась до відділу агрометеорології УкрГМЦ, а також  підготовка бази даних для фенологічних таблиць, за макетом, також поповнювалась база даних по метеорологічних елементах та фенології: середні, максимальні, мінімальні температури повітря, сума опадів, середній дефіцит, відносна вологість (ВВ), кількість днів з ВВ 30% і менше, максимальна швидкість вітру, по метеостанціям області, за 2018 рік. Також в секторі агрометеорології продовжувалось поповнення бази даних по ТСГ-1 в EXCEL по 8 метеостанціям області.

В лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА), щомісячно вносилися дані спостережень за забрудненням атмосферного повітря та метеорологічні умови в електронну базу даних ПЗ “Аерохімія”. Окрім цього, паралельно створюється база даних на паперових носіях та результати спостережень відправляються на зберігання після закінчення кварталу в Галузевий державний архів.

Інформація з метеостанцій області по радіації (гамма- та бета-випромінюванню) заноситься в базу даних “Радіація”, в форматі Excel. Визначаються середньомісячні показники цих даних. Окрім цього, паралельно створюється база даних на паперових носіях.

 

7. Забезпечення роботи з кадрових питань

Відповідно до плану роботи з кадрових питань на 2019 рік протягом звітного періоду виконувалася наступна робота:

1. Проводився облік особового складу ЦГМ та його підрозділів згідно з уніфікованими формами первинної облікової документації.

2. Формувалися  та велися особові справи, особові картки працівників, вносилися зміни, пов’язані з трудовою діяльністю працівників.

3. Вносилися записи в трудові книжки, обліковувалися по журналу руху трудових книжок, проводилося вибіркове ознайомлення працівників із записами в трудових книжках.

4. До професійних, державних свят та ювілейних дат працівників складалися подання для нагородження та заохочення працівників.

5. Забезпечувалася своєчасна підготовка матеріалів по прийняттю на роботу та звільненню працівників.

6. Проводилася підготовка проектів наказів ЦГМ з особового складу, про відпустки, з адміністративно-господарської діяльності та про відрядження; проводилося оформлення відрядних посвідок.

7. Велися журнали реєстрації наказів, відряджень та листів тимчасової непрацездатності.

8. Проводилося визначення трудового стажу працівників та контроль змін в розмірах надбавок за вислугу років по стажу роботи в гідрометслужбі.

9. Надавалися, на вимогу працівників, довідки про стаж та місце роботи.

10. Проводилася підготовка проектів штатних розписів Закарпатського ЦГМ.

11. Військовий облік проводився згідно Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженим ПКМУ від 07.12.2016 р. № 921, зокрема:

- проводилися заходи щодо виконання вимог ст. 28 ЗУ «Про військовий обовязок і військову службу» у частині подовження термінів перебування на військовому обліку;

- проводилося звіряння з військкоматами даних особових карток військовозобовязаних і призовників;

- проводилася робота щодо бронювання військовозобов’язаних працівників та переоформлення відстрочок від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час з урахуванням змін, внесених в нормативні документи;

- складався і погоджується з військкоматом звіт за попередній рік за Додатком 3 до Порядку, затвердженого ПКМУ від 11.01.2018 р. № 12.

12. Підготовлені графіки щорічних відпусток окремо по кожному підрозділу Закарпатського ЦГМ на 2020 р., протягом року здійснювався контроль за використанням щорічних, додаткових та інших відпусток.

13. Забезпечувалося збереження архіву кадрової документації.

14. Здійснювався контроль та проводився аналіз табелів обліку робочого часу підрозділів ЦГМ.

15. Здійснювався контроль за дотриманням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та ведення журналу виходу на роботу.

Кадрова довідка щодо кількості та якості працюючих в Закарпатському ЦГМ за 2019 р.

Кількість фактично працюючих – 205.

Кількість прийнятих працівників – 92.

Кількість  звільнених – 80  ( в т. ч. 1- ст.  38  КЗпП,  6 - п.1 ст. 36 КЗпП,  73- п.2 ст.36 КЗпП).

Кількість   вакансій  -  19,5 штат. од. (в т.ч.- 2 штат. од. - керівні посади).

Укомплектованість кадрами – 91%.

Кількість працівників, які навчаються - 2 в ОДЕкУ, 1 – Ужгороський національний університет.

 Кількість працівників з вищою освітою – 59.

Кількість працюючих чоловіків/жінок - 58/147.

Кількість військовозобов’язаних – 41, кількість заброньованих - 11.

 

8. Міжнародне співробітництво

      Протягом 2019 року, за участі керівництва та працівників Закарпатського ЦГМ відбулися спільні планові засідання експертів-гідрометеорологів з Угорськими, Румунськими та Словацькими спеціалістами відповідних служб, на яких розглядались питання міжнародної співпраці на прикордонних водах з наступних питань:

-          обмін оперативною гідрометеорологічною інформацією;

-          аналіз та порівняння результатів спільних та паралельних вимірів витрат води за 2018-2019 роки;

-          аналіз та ув’язка стокових характеристик на прикордонних гідрологічних постах річок Тиса, Латориця і Уж;

-          аналіз гідрометеорологічної ситуації на річках басейну Тиси за 2018-2019 рр.;

-          план роботи експертної групи на наступні календарні періоди;

-          різне.

Протягом 2019 року згідно затвердженого графіку, проводились виміри витрат води в транскордонних гідрологічних створах:

-          Солотвино (Україна) – Сігет-Мармація (Румунія);

-          Вілок (Україна) – Тисабеч (Угорщина);

-          Чоп (Україна) – Захонь (Угорщина);

-          Ужгород (Україна) – Лікаровці (Словаччина);

-          Чоп (Україна) – Великі Капушани (Словаччина).

Окрім цього, спеціалісти Закарпатського ЦГМ (без затрати бюджетних коштів) приймали участь в семінарах, нарадах пов’язаних з впровадження міжнародних проектів по плануванню транскордонних моніторингових програм та протипаводкового захисту.

На 2020 рік по міжнародному співробітництву на прикордонних зустрічах заплановано проведення ряду робочих зустрічей з питань українсько-румунського, українсько-угорського та українсько-словацького співробітництва на прикордонних водах.

 

9. Метеорологічне забезпечення

ЗИМА 

 Січень 2019

Початок січня нового 2019 року характеризувався теплою погодою. Максимальні температури вдень сягали 1-6° тепла. Тільки на високогір’ї було холодно - 3-8° морозу. Активізація північного циклону та переміщення фронтальних розділів через Європу до Карпат призвели в ніч на 2 грудня до значних, місцями сильних снігопадів в області. Кількість опадів за снігопад становила від 7 до 15 мм. Відбулась адвекція холодної повітряної маси, і вже станом на 4-5 січня температурний режим знизився на 3-8°. 5 грудня знову циклон з фронтальною зоною, що утворився над Прибалтикою призвів в області до значних снігопадів (5-8 мм). В період 6-8 січня сніг був слабким (посилювався виступ антициклону з заходу), подекуди у горах до помірного. 7-12 січня посилились морози. Найсильнішими вони були вночі 8 січня: 10-15°, у горах 18-24°.   І знову, ввечері 8-го та вночі 9 січня активізація північного циклону призвела в окремих районах області до помірних та значних снігопадів (5-11 мм). Слабка циклонічна діяльність на погоду продовжувалась до 11 січня. Місцями відмічався слабкий сніг, на високогір’ї туман. 12 січня починає поглиблюватись улоговина північного циклону з фронтальними  розділами. Випадає сніг, вночі 14-го січня значні снігопади (7-18 мм), у горах подекуди сильні (21-30 мм). На складну синоптичну ситуацію передавалось попередження СМЯІ. Внаслідок сильного снігу та налипання мокрого снігу відбувалися падіння дерев на проїзджу частину автодоріг, припинення руху транспорту на окремих ділянках гірських доріг.  З 13 січня морози послаблюються, температура повітря підвищується  від 0º до 4-5º тепла, переважно на низовині області. В цей же період на погоду області впливає північна циклонічна депресія з фронтальними розділами, які, час від часу, викликали помірні, в окремі дні значні снігопади, на високогір’ї подекуди сильні: 14 січня - 9-18 мм, 16 січня - 8-12 мм,18 січня - 7-15мм. Адвекція холоду з півночі 21-24 січня призвела до зниження температурного режиму: вночі до 7-12º, подекуди до 19º морозу, вдень  до 0-5º, у горах до 6-8º морозу.  Опади в цей період були слабкими, подекуди помірними. В ніч на 25 січня активізувався південний циклон, з центром над Середземним морем. При переміщенні через область фронту оклюзії, на більшій частині території випадав помірний та значний сніг (6-10, подекуди 11-14 мм). Вплив циклонічної циркуляції на погоду області продовжувався до кінця місяця. Випадав сніг, слабкої та помірної інтенсивності, відмічались тумани, подекуди у горах посилювався вітер до 10-15 м/с. Висотний гребінь тепла з півдня призвів, після 28 січня, до підвищення температури повітря вночі від 1º тепла до 4º морозу, вдень до 1-6º тепла. На дорогах області протягом січня постійно відмічалась ожеледиця. Таким чином,  погоду січна формували процеси цикло та фронтогенезу, пов’язані переважно з розвитком та трансформацією північних циклонів.

Лютий 2019

Лютий почався з похмурої, періодично, з невеликими опадами погоди, викликаною впливом західного циклону. Адвекція тепла з Середземномор’я призвела до відчутного потепління в період 2-4 лютого. Вночі температура повітря підвищувалась до 2-7º, вдень, навіть у горах  до 5-10º тепла, а вдень 3 лютого на низовині –до 11-14º тепла. Посилення виступу антициклону з південного заходу призвело до припинення опадів та зниження температури повітря, в період 6-11 лютого, вночі до 1-6º, у горах до 7-12º морозу, вдень переважно 1-6º, подекуди на низовині до 8º тепла, на високогірʼї 2-7º морозу. Активізація північного циклону 11 лютого зумовила дощ, мокрий сніг, в другій половині ночі, вдень та ввечері 11 лютого в гірських районах Закарпатської області значний мокрий сніг та сніг, на сході  подекуди сильний сніг. На гірських ділянках доріг ожеледиця. У горах посилення південно-західного вітру до 15-20 м/с,  хуртовини.  Кількість опадів від 6 до 20 мм. Циклонічна циркуляція впливала на погоду, також, 12-13 лютого: було хмарно та прохолодно, відмічались слабкі, подекуди у горах помірні опади.  В період 14-19 лютого погоду області формував антициклон, з центром над Європою. Опади припинились, відмічалась адвекція теплої повітряної маси. Температури повітря підвищились вдень до 6-11º тепла, на високогірʼї до 2-7º тепла, вночі при вихолодженні відмічались морози до 1-6º. Вночі та вранці спостерігались тумани. Сніговий покрив повільно танув, і вже станом на 21 лютого фіксувався тільки в гірських районах, висотою 5-28 см. Починаючи з 20 лютого характер погоди змінився під впливом активізації північного циклону. Випадали слабкі дощі, 22 лютого вночі помірні опади: дощ, у гірських районах мокрий сніг та сніг. Відбулось вторгнення холодного арктичного повітря з півночі, що призвело до різкого зниження температури вночі 23 лютого до 5-10, у горах подекуди до 14-17º морозу, вдень 0-3º тепла, у горах 3-5º морозу. По всій області відмічалась посилення північного вітру до 15-20 м/с, який подекуди завдав шкоди. Також з 23 лютого почав посилюватись антициклон над Європою. Антициклональні погодні умови утримувались до кінця місяця. Вночі відмічались  морози 2-7º, у горах 8-13º, на високогірʼї в окремі дні до 16º морозу, вдень 2-7º тепла, у горах 2-7º морозу. Сніговий покрив  у гірських районах зберігався до кінця місяця, на низинах області  повністю розтанув на початку другої декади лютого. Таким чином,  погоду лютого формувала як циклонічна так і антициклональна циркуляція.

Протягом січня-лютого 2019 року вплив баричних систем на синоптичну ситуацію Закарпаття мав чітке розмежування. В січні, на 90% переважали циклонічні процеси пов’язанні з розвитком циклонів в Північній Атлантиці та Арктиці. В лютому циклонічні та антициклонічні процеси мали приблизно однаковий вплив епізодичного характеру. При цьому на наш край впливали циклони із заходу (Британські о-ви) та півдня (Італія-Адріатика). Найбільші снігопади фіксувались в першій та другій декаді січня з максимумом 21-30 мм снігу за 12 год вночі 14 січня в гірських районах Закарпаття. По області спостерігались майже всі НМЯ І характерні для холодного періоду року.  

ВЕСНА

 Березень 2019

Перший місяця весни почався з посилення виступу західного антициклону. В період 1-3 березня істотних опадів не було. Вплив циклонічної циркуляції на погоду відмічався в період 4-6 березня. На фронтальних розділах випадали дощі, слабкого та помірного характеру,  у горах з мокрим снігом, на високогірʼї –сніг. 5 березня по всій області відмічались сильні вітри південно-західного напрямку, зі швидкістю 16-20 з поривами до 23, на високогірʼї до 28-34 м/с. Температурний режим за вказаний період був нестабільним: 2-3 березня вночі 3-8°, на високогірʼї  протягом доби 5-10° морозу, вдень 5-10° тепла. 4-8 березня, за рахунок адвекції тепла температури повітря вночі підвищувались вночі до 3-9°, вдень до 7-16° тепла. На високогірʼї переважно зберігались морози - 1-3º, в окремі дні 4-7° морозу. З 8 березня почав активізуватись північно-західний циклон, якій переміщувався в східному напрямку. В період 8-11 березня відмічались невеликі, часом помірні дощі, у горах місцями мокрий сніг та сніг. 11 березня ввечері та вночі, подекуди і вдень, дощі були значними, на сході області сильний сніг (13-27 мм, на сході 36 мм снігу). 10-11 березня майже повсюдно відмічались пориви вітру 10-15, подекуди до 20 м/с, на високогірʼї до 28 м/с. В період 9-14 березня температурний режим дещо знизився, за рахунок адвекції холоду,  і становив вночі 1-5° тепла, у горах 2-7° морозу, в ніч на 13 березня до 10° морозу. Вдень температури повітря були в межах 5-10° тепла, на низинах до 13°, на високогірʼї 2-5° морозу. І знову активізація північно-західного циклону призвела до погіршення погодних умов в області. 14-15 березня в Закарпатті відмічались дощі, у горах мокрий сніг та сніг слабкого та помірного характеру. Вночі 16-го дощі були помірними та сильними (12-16 мм, подекуди 21-23 мм), на сході високогір’я сильний сніг до 13 мм. В період 17-25 березня на погоду впливав західний антициклон. Відмічалась переважно суха погода, в окремі дні опади були слабкими, 25 березня подекуди у горах помірними (6-10 мм).        За вище вказаний період температурний режим був прохолодним (вдень 8-13° тепла, вночі 2° морозу - 3° тепла), тільки 23-24 березня вдень температури повітря підвищувались до 14-19°, на високогірʼї до 2-7° тепла. Вночі температури повітря були в межах 1-6° тепла, у горах місцями та на високогірʼї 0-5° морозу, а в ніч на 24 березня знизились повсюдно, (за рахунок радіаційного вихолодження) до 0-5° морозу.      Теплі дні в кінці третьої декади призвели до активізації весняних процесів, але ночі були холодними, (за холодним фронтом відмічалася адвекція холоду з північного заходу), що викликало заморозки, як в повітрі так і на поверхні грунту, вночі, в період 27-31 березня від 1° до 4°. Таким чином,  погоду першої  половини березня формували північні циклони, в другій половині місцями переважала антициклональна циркуляція. Місяць був прохолодним та вітряним з недостатньої кількістю опадів, особливо в другій половині місяця.

Квітень 2019

Квітень почався з сухої теплої (вдень 14-19°, у горах 7-12° тепла)  погоди, викликаної впливом антициклону, розташованого над Європою, який змістився на північний схід.  2-3 квітня, за рахунок вихолодження поверхні грунту вночі та вранці відмічались, переважно, у горах заморозки 0-4°, на високогірʼї до 5°. В період 1-5 квітня опадів не було. 6 квітня на розмитому фронті оклюзії випали дощі слабкого та помірного характеру (1-9 мм). 7-10 квітня без істотних опадів. Температурний режим вдень був високим (17-22°, подекуди на низинах до 24° тепла, вночі повітря вихолоджувалось до 2-7°, на низинах температури повітря були вищими – 8-11° тепла. 11-12 квітня на погоду впливав балканський циклон з слабко вираженою фронтальною зоною. У горах місцями відмічався дощ, 12-го на високогірʼї з мокрим снігом (1-6мм).   В період 12-19 квітня погоду області, переважно, формував потужний антициклон з півночі.  Адвекція холоду з північного сходу викликала, в період 12-17 та 19-20 квітня, переважно у гірських районах заморозки 0-5°, а 16 квітня повсюдно 1-5°. У зв’язку з відсутністю тривалий період значних опадів, в області зберігалась висока та надзвичайно висока пожежна небезпека, в період 6-26 квітня. Місцями слабкі дощі, на високогірʼї сніг, фіксувались вдень 16-го та 17 квітня (вплив східного циклону). 22-го та вночі 23 квітня переміщення фронту оклюзії через область, також, викликало слабкі та помірні, місцями сильні дощі (2-10, місцями до 20 мм), грози, в окремих пунктах град. Починаючи з 24 квітня поступово почала поглиблюватись улоговина північного  циклону. Закарпаття в теплому секторі цього циклону, що викликало високі, а 26 квітня дуже високі температури повітря (24-29° тепла). По м. Ужгород 26 квітня відмічена температура повітря - 28° тепла, яка не відмічалась за всі роки спостережень з 1945 року. В період 24-26 квітня синоптична ситуація буда спокійною, без опадів. З 27 квітня характер погоди міняється. Продовжує поглиблюватись улоговина північного циклону, який зливається з циклоном над Англією. Утворюється ізольований циклон над Карпатами, зміщається в подальшому на Румунію, Північну Україну та Прибалтику. Фронтальні розділи впливають на погоду області. 28 квітня, вночі в області випали, помірні та  значні дощі (10-26 мм, у горах подекуди 27-33 мм), подекуди фіксувались грози та відбулось зниження температури повітря на 7-10°. Цей циклон впливав на погоду до кінця місяця, часом викликаючи слабкі та помірні дощі. Протягом місяця в області переважала антициклонічна циркуляція, тільки в кінці місяця вплив циклонічної циркуляції викликав нестійку дощову погоду. На високогір’ях області випадав, також,  мокрий сніг.

Травень 2019

Погода травня почалась з нестійкої погоди. Вночі 1 травня на сходу області випади значні, місцями сильні дощі, а на високогірʼї – мокрий сніг. Відмічалась невелика перерва в опадах 2 та вночі 3 травня. І знову обширна циклонічна депресія над Європою призводить до прохолодної нестійкої погоди. Випадають короткочасні дощі, відмічаються грози, місцями шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с. 6 травня сформувався активний циклон в районі півдня Румунії котрий поступово рухався на північ, посилювався. За ніч 7 найбільш значні опади пройшли у східних районах Закарпаття, при цьому у горах місцями та на високогірʼї  випадав мокрий сніг т а сніг. На Сл. Пожежевській за ніч випало до 21 мм (мокрий сніг та сніг). Надалі, посилення виступу північно-східного антициклону викликало повільне ослаблення опадів. В період 10-13 травня  вони випадали тільки переважно в гірських районах. Денні температури  повітря були в межах: 1-4 травня - 15-20°, на низинах області до 22° тепла. В період 6-8 травня вдень температури повітря становили 8-13°, на низинах області подекуди до 16° тепла. Вночі та вранці 7-9 травня, за рахунок адвекції холоду з півночі, температурний режим знизився до 2-7° тепла, місцями у горах та на високогірʼї до заморозків (1-4º). З 9 травня температурний режим повільно підвищувався, і  вже станом на 10-13 травня, вдень температури повітря сягали до 19-24°, на високогірʼї 6-11° тепла, вночі 5-10, у горах подекуди до 2° тепла. З 14 травня активізувався південний циклон, улоговина якого була орієнтована на Карпати. Фронтальні розділи цього циклону викликали дощі, ввечері 15 та вночі 16 подекуди значні дощі (14-26 мм), грози та короткочасне зниження температурного режиму на 4-6°. 17-20 травня дощів майже не було, а температури повітря підвищились вночі до 8-13°, вдень до 21-26° тепла, на високогірʼї вночі 5-6°, вдень  10-15° тепла. 21-23 травня погода формувалась під впливом циклону, що розташувався над Європою та постійно впливав на погодні умови області. Переміщення через область фронтальних розділів, обумовило на більшій частині території значні дощі, подекуди сильні зливові дощі, грози, в окремих пунктах град. Найбільше дощу вилило в Хустському, Міжгірському, Воловецькому, Мукачівському, Свалявському, Іршавському районах та в басейні р. Уж. Це призвело до високого паводку, що завдав шкоди населенню, сільському господарству та організаціям. Про значні та сильні опади було надано Донесення в УкрГМЦ. Всього на території області було підтоплено 610 дворогосподарств, 114 житлових будинків, 574 підвальних приміщень житлових будинків, 1988,8 Га сільгоспугідь, 170 Га пасовищ, пошкоджено 15 мостових переходів, зруйновано 1 міст, пошкоджено 2 мости, зруйновано 844 м.п. берегоукріплень, пошкоджено 1270 м.п., знищено 1 та пошкоджено 1 господраську споруду. З 24 травня почав посилюватись, на короткий період, виступ Азорського антициклону, інтенсивність опадів стала меншою. В період 25-27 травня опади відмічались тільки слабкі і місцями. Температурний режим носив коливальний характер: знизився в період 20-24 травня на 3-5°, підвищиться в період 26-27 травня на 2-4°: вночі 11-16°, вдень 17-22°, 27-28 травня до 20-25° тепла. З 28 травня знову активізувався південний циклон, погодні умови погіршились: короткочасні, часом значні дощі, вдень 28 та вночі 29 травня на більшій частині території сильні зливові дощі та грози, подекуди град та шквали. Протягом місяця в області переважала циклонічна циркуляція, більшу частину травня відмічались нестійкі погодні умови.

Початок весни 2019 року характеризувався впливом антициклонічних процесів, які в березні, за тривалістю, поступались циклонічним зі співвідношенням 2/3. Вночі 11 березня на сході області подекуди випав сильний сніг – до 36 мм. В квітні переважала антициклонічна циркуляція, і тільки в кінці місяця – циклонічна. Тому перша та друга декада квітня характеризувалась недостатньою кількістю опадів та високою і надзвичайною пожежною небезпекою. 26 квітня в м. Ужгороді була зафіксована рекордно висока температура повітря ‒ +28°С, яка не фіксувалась з 1946 р. В травні однозначно переважали циклонічні процеси, що призвели до нестійких погодних умов. 21-23 травня у зв’язку з переміщенням через область активних фронтальних зон спостерігався високий дощовий паводок.

ЛІТО

 

Червень 2019

Перший місяць літа стартував з теплої, переважно сонячної погоди, як і годиться в літню пору, з грозами, подекуди градом та шквалистим посиленням вітру до 15-20 м/с. Через область переміщались атмосферні фронти, від північних та північно-західних циклонів, також накладались нестійкі динамічні процеси в атмосфері та орографія місцевості, що викликало на тривалий період, з 1-го по 23 червня майже щоденно короткочасні дощі та грози, в окремі дні град, у горах місцями значні дощі та сильні зливи, кількістю (локально) від 16 - 24 мм, у гірських районах подекуди до 41- 47 мм. 12 червня в смт. Міжгір’я –за 1 годину вилило 41 мм дощу, а 19 червня в Рахівському районі відмічались локальні зливи 25-47 мм. Грози місцями супроводжувались шквалистим посилення  вітру до 13-18 м/с.  На грози, значні дощі, сильні зливи та шквали протягом місяця, передавались, із потрібною завчасністю, попередження, згідно схеми. Температури повітря вночі були в межах 10-15°, на низовині до 18° тепла, вдень 24-29°, а з 12 червня, на більшій частині області почалась спека: максимально 30-34°, на високогірʼї 16-21°, в окремі дні до 25° тепла. Тепла, часом спекотна погода продовжувалась і надалі, майже до кінця місяця, незважаючи на щоденні грози, короткочасні значні дощі, окремі сильні зливи. Короткотривале зниження температурного режиму на 5-7° відбулось тільки в кінці місяця, 28-29 червня, коли за холодним атмосферним фронтом (27.06) відбулась адвекція холодної повітряної маси. В зоні цього атмосферного фронту відмічені значні дощі (15-28 мм), місцями сильні зливи (21- 46 мм) та град.  В окремих пунктах  сильні зливи та град завдавали локальної шкоди населенню та народному господарству. 13-16 червня по області відмічались максимальні температури повітря 32-34°. В період 6-17 червня рівень пожежної небезпеки підвищився до 4-5 класу. Надалі, в період 18-28 червня, при короткочасних дощах та зливах він знизився до безпечних параметрів та підвищився  до 4-5 класу тільки в кінці місяця.   Починаючи з 28 червня над Європою та Карпатами запанував потужний антициклон. Короткочасні дощі та грози припинились. Установилась жарка і суха погода до кінця місяця. Таким чином, погоду червня формували, переважно, циклонічні процеси, що супроводжувались короткочасними зливовими дощами, грозами, подекуди шквалистим посилення вітру до 15-20 м/с.

 

Липень 2019

Липень почався з жаркої та сухої погоди, яка розбавлялась в кожні 2-3 дні короткочасними дощами та грозами, подекуди шквалами, пов’язаними з переміщенням холодних атмосферних фронтів північних циклонів. 7 липня дуже активний холодний фронт, який загострився, перевалюючи гори, викликав значні грозові дощі, в окремих пунктах сильні зливи (32-46, за даними автоматизованих постів, подекуди до 56 мм), град та шквали. В Іршавському районі, в  селі Великий Раковець градини були величиною з грецький горіх. Негода в районі вирувала ввечері близько 20.00 години.         Негода наробила лиха і в інших районах області: Ужгородському, Мукачівському, Хустському та інших (5 районів): сильний вітер (вихор) локального характеру зривав дахи з будівель та валив дерева, в тому числі і на авто. Швидкість вітру, судячи з руйнувань, за шкалою Бофорта, локально в постраждалих районах могла сягати до 19-24, пориви до 29 м/с. До 7 липня температури повітря вночі були в межах: вночі 13-18°, у горах подекуди до 7° тепла, вдень 25-30°, у горах місцями 15-20° тепла. Починаючи з 8-го липня температурний режим знизився на 5-8° (адвекція холоду з півночі). Вдень температури були в межах 18-23°, на високогірʼї 5-10° тепла, вночі 7-12°, на високогірʼї до 4-5° тепла. В період 8-17 липня погода продовжувала бути  прохолодною з неістотними опадами. З 15 липня незначно посилювався виступ західного антициклону, та, в основному, панувало розмите баричне поле зниженого тиску. Температури повітря підвищились на 2-4°. Опади припинились або були в окремі дні незначними. 21 липня над Балтійським морем формується циклон, окреслений одною ізобарою (1010 мб). Атмосферні фронти переміщались через Закарпаття, та викликали, в період 21-22 липня короткочасні дощі, подекуди значні (7-20мм), в окремих пунктах сильні зливи (26-38 мм), град та шквали 10-16 м/с. В цей період температурний режим істотно не мінявся, а з 25 липня, до кінця місяця адвекція тепла з півдня викликала підвищення температур до 29-33° тепла. В розмитому баричному полі зниженого тиску, при переміщенні фронтальних розділів з заходу, в період 23-31 липня відмічались короткочасні дощі, подекуди значні, в окремих пунктах сильні зливи, град та майже щоденно - грози. За цей період температурний режим без істотних змін. Таким чином, погоду липня, в більшості, формували циклонічні процеси, що супроводжувались короткочасними дощами, грозами, в окремих пунктах сильними зливами та градом, іноді шквальним вітром. Менший вплив на погоду області мали антициклональні процеси.

 

Серпень 2019

Останній місяць літа - серпень почався з теплої погоди, що супроводжувалась   в більшості днів, короткочасними дощами, грозами (вплив північного циклону з фронтальними розділами). Така, переважно нестійка та тепла погода утримувалась до 10 серпня. Температури повітря вночі були в межах 13-18°, в окремі дня сягала на низинах області до 19-22°, вдень 26-31, у горах подекуди 15-20° тепла. Невелика перерва в опадах відмічалась в період з 10-13 серпня, викликана впливом малоградієнтного баричного поля підвищеного тиску. Закарпаття в теплому секторі  північно–західного циклону. Температури повітря високі: вдень 29-34°, у горах місцями 22-27° тепла, вночі 15-20° тепла. Починаючи з 14 серпня, активізується північний циклон, з центром над Осло. Холодний фронт хвилями просувається з заходу на схід та викликає, переважно в західній частині області, ввечері та вночі з 13 на 14 серпня, сильні грозові дощі - 36-49, подекуди, за даними г/п, до 52 мм. Значні дощі місцями продовжувались і вдень 14 серпня. Адвекція холоду викликала 14-15 серпня зниження температурного режиму на 7-10°, вночі до 5-10°, подекуди у горах до 3°, вдень 18-23°, у горах 8-13° тепла. З 15 серпня посилюється виступ західного антициклону (Азорський максимум). Повітря починає повільно прогріватись і вже з 20 серпня погода стає жаркою, з максимальними температурами повітря вдень 28-35° тепла, на високогірʼї 20-25°,  вночі до 16-21° тепла, в окремі дні 10-15° тепла. Жарка погода продовжувалась до кінця місяця. Підвищилась пожежна небезпека до надзвичайної. З 21 серпня, на погоду також впливала улоговина північного циклону, що викликало, майже щоденно, переважно в гірських районах грози, в окремі дні локальні сильні зливи (21.08 в Міжгірському районі, локально, вилило 28-52 мм дощу). З 27 серпня кількість грозових явищ відчутно зменшилась, вони відмічались тільки в окремих пунктах гірських районів. Таким чином, погоду першої половини серпня формувала переважно циклонічна циркуляція, другу – вплив області підвищеного тиску.

Протягом червня-липня погода області, в більшості випадків, визначалась циклонічною діяльністю з активними конвективними процесами, як і характерно для теплого півріччя. 7 липня дуже активний ХФ, що переміщувався із заходу викликав по всій області грози та зливи, які подекуди супроводжувались шквалами та градом, а в с. Сюрте Ужгородського району пройшов смерч, який позривав дахи з будинків. Тоді ж було завдано серйозних збитків сільськогосподарським угіддям Ужгородського, Мукачівського і Берегівського районам. В серпні вплив циклонічних та антициклонічних процесів мав однаковий розподіл. Влітку 2019 року жодного разу не фіксувалась надзвичайна спека.

 

ОСІНЬ

 

Вересень 2019

Вересень цього року, як і в минулому, почався з жаркої, на низинах області спекотної погоди, яка формувалась під впливом розмитого баричного поля підвищеного тиску та адвекції тепла з півдня. В період 1-2 вересня максимальні температури повітря сягала до 29-34° тепла. З 3 вересня характер погоди змінився. При переміщенні через область холодного фронту від північного циклону, температури повітря знизились вдень до 21-26°, вночі до 6-11°, подекуди в горах до 3° тепла. Опади були слабкими та помірними. Надалі знову набирає сили антициклон. Установилась суха тепла погода, з максимальними температура ми повітря 24-29°, яка продовжувалась включно до 7 вересня.  Черговий вплив північного циклону та холодного фронту хвилями, одна з яких утворилась над Балканами, викликали в період 8-10 вересня слабкі та помірні дощі, ввечері 9-го та в першій половині ночі 10-го місцями значні (максимально 16,7 мм) та грози, подекуди посилення вітру до 15-20 м/с. З 11 вересня посилення виступу північно-східного антициклону обумовило теплу, переважно сонячну погоду, яка продовжувалась включно до 16 вересня. Температури повітря в цей період вночі були в межах 8-13°, в окремі дні у горах місцями до 6° тепла, вдень максимально до 23-28°, на високогірʼї 13-18° тепла. 17 вересня переміщення холодного фронту з північного заходу викликає в області невеликі та помірні дощі до 1-8 мм. За холодним фронтом відбувається адвекція холоду з півночі, що призводить до зниження температурного режиму на 4-6°, а вночі у гірських районах до заморозків 0-2°. Посилюється північний антициклон, погода без опадів продовжується до 24 вересня. Повітря вдень прогрівалось до 15-22°, 24 вересня –до 22-27° тепла, на високогірʼї  до 5° тепла, а в тепліші дні 22-24.09, до  11-16° тепла. 25-29 вересня на погоду впливає улоговина північного циклону з атмосферними розділами.  Час від часу, з перервами в часі до доби, випадають дощі слабкого та помірного характеру, подекуди в горах (25.09) значні (22-32 мм). 29 вересня майже повсюдно в області відмічались тумани, при видимості 200-500 м, а 30-го вересня слабкі опади відмічались місцями. Температурний режим істотно не змінювався до кінця місяця, окрім короткочасного похолодання, що відмічалось вдень 25 вересня, при переміщенні через область холодного фронту. Таким чином, протягом вересня в області переважали антициклональні процеси. Вплив північних циклонів був переважно нетривалим та не викликав великих ускладнень в погодних умовах.

 

Жовтень 2019  

Початок жовтня характеризувався теплою, місцями з дощем, погодою. Переміщення холодного фронту з заходу вже 3 жовтня викликало в області дощі, кількістю 1-13, вдень у горах переважно значні - 18-31 мм. Адвекція холоду з півночі призвела до відчутного зниження температурного режиму: вдень до 8-13° подекуди на низовині до 16-17° тепла, вночі 2-7° тепла, на високогірʼї до заморозків: 0-2° морозу. Після переміщення, 6 жовтня, наступного фронтального розділу через область, що також призвело до дощів, переважно значних, відбулась адвекція холоду з півночі та посилення виступу північного антициклону. Внаслідок цього, вночі та вранці, 7 жовтня, місцями в області, в повітрі та на поверхні ґрунту відмічались заморозки 0-4°, а 8 жовтня – повсюдно - 1-6°. Вже з 9 жовтня відмічається адвекція тепла з півдня. Температура повітря підвищується вночі до 4-9° тепла, вдень до 15-20°. Під впливом улоговини північного циклону та розмитого фронтального розділу 9-10 жовтня подекуди в області відмічались невеликі дощі та посилення вітру до 15-20 м/с. З 11 жовтня посилюється антициклон над Європою, який повільно зміщувався на схід. Його виступ та ядра обумовлюють погоду області. По півночі та над Північною Атлантикою розміщена циклонічна депресія, Закарпаття - в теплому секторі. З цього часу і майже до кінця місяця (28 жовтня) Закарпаття постійно перебувало під впливом антициклонічних процесів то зі сходу – гребінь з території Казахстану, то із заходу – антициклон над Іспанією та Адріатикою. В результаті, майже три останні тижні жовтня, спостерігалась стійка тепла та суха, переважно сонячна погода («бабине літо»), з максимальними температурами повітря вдень 19-24°, на низовині в окремі дні до 26°, а на високогірʼї 14-20° тепла. В історію метеорологічних спостережень цей місяць увійшов як найтепліший з 1946 року, оскільки були побиті рекордні максимуми температур повітря на деяких станціях. В м. Ужгороді рекордні максимальні температури повітря були зафіксовані 21.10. (+23,7°), 22.10. (+24,1°), 23.10. (+24,1°), 24.10. (+24,2°) та 25.10. (+23°). З 29 жовтня і до кінця місяця панувала холодна повітряна маса з півночі Європи. Температури повітря вночі знизились до 0-5°, а вдень до 5-10° тепла, в горах подекуди вночі до 5°, а вдень до 2° морозу. Таким чином, протягом жовтня однозначно переважали антициклонічні процеси, що зумовило тривалу стійку теплу та суху погоду. Атмосферні фронти, що проходили областю мали короткочасний та малоактивний характер. Очевидно, що це «бабине літо» стало одним з найтриваліших. З точки зору кліматології жовтень 2019 року можна вважати аномальним в плані температур повітря як у бік від’ємних так і додатних значень. Середньомісячні температури повітря за жовтень на низині становили 11,9-12,7°

 

Листопад 2019  

Останній місяць осені - листопад почався з прохолодної  антициклональної погоди, вночі з морозами 2-8°, вдень7-12° тепла. Вже  з 3 листопада відмічається циклонічна циркуляція та вплив північно-західних циклонів з фронтальними розділами на погоду області. Щоденно відмічались дощі, 4 та 5листопада значні, а 6-го, на більшій частині території сильні дощі, посилення вітру, кількістю 32-42 мм, на високогірʼї  відмічалось посилення південно-західного вітру 20-24, пориви до 28 м/с.  Дощі, переважно слабкої інтенсивності, з перервами, продовжувались до 14 листопада.        Було тепло, навіть в дощовий період : вночі 2-7°, в окремі дні на низинах області 8-12° тепла, 13 листопада - 17-18° тепла.  Вдень температури сягали до 10-15°, в окремі дні до  19-21°,  на високогірʼї 10-15°  тепла. Тепла погода, без істотних опадів, продовжувалась і надалі –до 21 листопада включно. Вночі 21 листопада, переміщення через область фронтального розділу (активізувалась фронтальна хвиля над Адріатикою), обумовило в області слабкі та промірні дощі  (1-10 мм). Надалі посилюється виступ північно-східного антициклону з центром над Москвою (1045 мб), опади припиняються. За рахунок адвекції тепла з півдня знову відмічається тепла та переважно сонячна погода, з температурами  повітря вдень до 9-14° тепла, в горах 4-9°,  вночі  від 1-2° морозу до 3 ° тепла. Така погода зберігалась до 27 листопада. Активізація глибокого атлантичного циклону, що зміщався до Північного моря та берегів Європи, а в подальшому утворення окремого циклону над Балканами, викликало, з 28 листопада, зміни в погодних умовах:  дощі, місцями значні та сильні, в горах з переходом в мокрий сніг та сніг, тумани. Нестійка, але відносно тепла погода утримувалась майже до кінця місяця. Таким чином, погоду листопада формували, головним чином, антициклонічні процеси: переважала тепла погода. Переміщення фронтальних розділів, супроводжувалось дощами, тільки в кінці місяця в горах випадав мокрий сніг та сніг.

Протягом осені однозначно переважали антициклонічні процеси. Вплив циклонів був короткочасним та не завдавав значних ускладнень погодних умов. Завдяки цьому «бабине літо» 2019 року було одним з найтриваліших як мінімум за останнє десятиліття. У жовтні спостерігались як аномально низькі (7-8 жовтня заморозки – 1-6°) так і аномально високі (21-25 жовтня – 23-24° тепла в м. Ужгороді та деяких інших станціях) температури повітря з 1946 року. Майже всю осінь зберігалась висока та надзвичайна пожежна небезпека. Тільки в кінці листопада в горах подекуди випав мокрий сніг та сніг.

 

Грудень 2019

Перший місяць зими - грудень почався з прохолодної  антициклональної погоди, вночі з морозами 4-9°, вдень 1-6° морозу.  Вже вдень 2 грудня на погоду впливає фронтальний розділ північного циклону. Відмічаються снігопади по всій області,(1-9 мм), Слабкий сніг продовжується 3 грудня. На дорогах відмічається ожеледиця. 4-6 грудня погоду знову формує західний антициклон. Опади, переважно, припиняються, місцями відмічаються тумани,  та їх поширення на більшу території області яких збільшується 8-9 грудня. При цьому з 9 грудня активізується глибока північно-західна циклонічна депресія з декількома центрами, улоговина якої поглиблюється та переміщається на Європу. Заодно відмічається адвекція тепла з півдня. Температури повітря підвищились вдень до 2-8° тепла, в окремі дні (12.12) на низовині до 10° тепла, вночі знаходились  в межах  1° тепла-4° морозу. Така відносно тепла погода, з дощами різної інтенсивності, в горах мокрим снігом та снігом, продовжувалась до 15 грудня. Надалі посилюється виступ південного антициклону, опади припиняються, але, не по зимньому тепла погода продовжується, за рахунок потужної адвекції тепла з Середземномор’я.  Максимальні температури повітря вдень сягають до 10-15°, на високогірʼї протягом доби знаходяться в межах 3-8° тепла. Вночі близько 2-7° тепла. 17.12  відмічалась дуже тепла ніч - до 6-11° тепла. 21 грудня активізується та поглиблюється південний ізольований циклон, що входить до північно-західної  циклонічної депресії. Погодні умови ускладняються та тепла погода продовжується. Фронтальні розділи цього циклону викликають в області, в період 22-24 грудня дощі, місцями значні. На ускладнення погодних умов передавалась оперативна інформація згідно схеми. Починаючи з 25 грудня температурний режим повільно знижується, на високогірʼї  морозно - від 2 до 7°. Переважно у горах випадає слабкий сніг, на низовині без істотних опадів.  З 27 грудня посилюється виступ західного антициклону, який впливає на погоду до кінця місяця. Відбувається адвекція холоду з півночі. В гірських районах  місцями відмічається слабкий та помірний сніг (дія розмитих атмосферних розділів, пов’язаних з північними циклонами). Вночі морози сягають до 7-12°, вдень від 3° тепла до 2° морозу, на високогірʼї 6-11° морозу. Протягом місяця час від часу відмічалися тумани, при снігопадах та від’ємних температурах повітря ожеледиця.

Таким чином, погоду грудня формували, як циклонічні так і антициклонічні процеси.  Переважала тепла, в окремі дні аномально тепла погода. Переміщення фронтальних розділів, супроводжувалось дощами, тільки в кінці місяця в горах випадав мокрий сніг та сніг.

 

10 Агрометеорологічне забезпечення

2018-2019 сількогосподарський рік відзначився:

         - традиційно посушливою осінню, що обумовило затримку посівних робіт озимих зернових;

        -  посушливим березнем та квітнем. Запаси вологи в другій декаді квітня були аномально низькими для даного періоду часу;

        -  дощовим травнем, що призвело до перезволоження грунту, утриманню води на полях, внаслідок чого у рослин відмічались пошкодження і хвороби;

         - аномально спекотним червнем. Червень 2019 був теплішим за липень 2019 року. Середня декадна температура другої декади червня була найвищою за весь період спостережень з 1945 року і перевищувала багаторічні показники на 6°-7° та на 0,2-1,6° була вище за минулий найтепліший період 1964 року

Теплозабезпеченість вегетаційного періоду виявилась  вищою за норму:

           Суми ефективних температур повітря за 2019 рік

 

Вище +5°С

Вище +10°С

Вище +15°С

норма

факт

норма

факт

норма

факт

низинна

2457-2542

2882-3088

1390-1481

1550-1688

580-627

731-836

передгірна

2053-2315

2448-2785

1062-1292

1265-1517

363-514

543-709

гірська

849-1905

1789-2227

239-955

819-1129

0-223

248-431

 

       В осінньо-зимовий період 2018-2019 pр.

      Початок вересня 2019 року відзначився підвищеними температурами і відповідав він скоріше нормам кінця липня - початку серпня. Дощі та зниження температур повітря до помірних значень в деякі періоди покращували  агрометеорологічні умови, однак вони були короткочасними. Загалом вересень видався теж вищим за норму, та нестачею опадів – в низинно-передгірних районах у вересні випало 41-76% місячної норми дощу.

      Осіння засуха, яка прийшла слідом за літньою, призвела до затримки посівних робіт. Станом на 17 жовтня за даними Департаменту АПР Закарпатської ОДА засіяно лише 60,3 % запланованих площ озимих зернових (18,0 тис.га). Незадовільно складались умови  для проростання насіння та сходів.

      З випадінням опадів наприкінці жовтня та з утриманням підвищеного температурного режиму ситуація суттєво покращилась. Агрометеорологічні умови кінця жовтня-початку листопаду були надзвичайно сприятливими для посівів. При достатньому тепло та вологозабезпеченні, рослини мали змогу підрости, зміцніти, щоб ввійти в зиму в доброму стані.

    Врешті, 27 листопада активний розвиток озимих припинився повністю, що на два тижні пізніше середніх багаторічних показників.

      Зимовий період 2018-2019 рр. виявився на 1°  вищим за норму. Абсолютний мінімум  температури повітря за холодний період в низинно-передгірних районах склав 14° морозу В періоди найбільших похолодань поля переважно були вкриті снігом. Шкідливих для рослин явищ не спостерігалось. Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння озимих зернових культур нижче 1-7° морозу не знижувалась, що значно вище критичної температури вимерзання.

       За даними узагальнення результатів відрощування рослин зимуючих культур, взятих з полів 25 січня 2019 року метеостанціями Берегово, Хуст  пошкодження озимої пшениці не виявлено. Також за даними відрощування плодових та лози винограду в березні метеостанціями пошкоджень не виявлено.

      Весна

      Березень.  В першій декаді березня в низинно-передгірних районах почалася вегетація зимуючих культур, що на тиждень-два раніше середніх багаторічних показників, на іншій території області рослини перебували у стані зимового спокою. Озимі зернові на дату відновлення вегетації в своїй більшості перебували у доброму стані. Вже в третій декаді зимуючі рослини вегетували по всій території області. При зниженні температурного режиму наприкінці місяця вегетація рослин відбувалась переважно в денні години. На поверхні грунту та в повітрі спостерігались заморозки інтенсивністю 0-5°. Так як рослини перебували у фазі початкового розвитку, то шкодочинними заморозки  не були. Наприкінці березня відмічалось цвітіння абрикос в низинних районах. В цілому погодні умови березня були задовільними для с/г культур. Запаси продуктивної вологи в грунті були ще достатні

      Квітень.  Ріст та розвиток сільськогосподарських культур на протязі місяця відбувався при підвищеному температурному режимі та дефіциті опадів. Відсутність опадів, поєднання вітрів з низькою вологістю повітря, призвело до зменшення запасів продуктивної вологи в грунті, особливо у орному шарі ґрунту (0-20 см) до незадовільних значень. Створювались несприятливі  умови для сходів ярих та теплолюбних культур. Лише в останні дні завдяки ефективним опадам волого запаси  в грунті покращились.

        Також несприятливим явищем в середині другої декади квітня були заморозки, які відмічались на більшій території Закарпатської області, найбільш шкодочинними вони були для низинно-передгірного регіону. Загрози для озимих зернових та ранніх ярих зернових та зернобобових культур заморозки не завдали. Однак, зниження температури повітря до 1-4º морозу було несприятливим для плодових, які перебували у фазі цвітіння, та для винограду, у якого розгорнулись перші листки.

       Також для квітучих плодових незадовільним явищем була низька відносна вологість повітря, при якій істотно знижувались умови запилення. Ці фактори в подальшому  призвели до зниження продуктивності рослин.    

      Наприкінці квітня у  озимої пшениці відмічався нижній вузол соломини. Запаси вологи в цей період, за рахунок випадіння наприкінці квітня інтенсивних дощів, були задовільними. А от зниження температурного режиму в цей час уповільнювало ріст та розвиток рослин. В оптимальні строки: наприкінці квітня – початку травня в  більшості господарств  області  висівали кукурудзу. Середня температура грунту на глибині 10 см в цей час в низинно-передгірних районах підвищувалась до 14-15° тепла. Запаси продуктивної вологи на час посівних робіт в орному шарі грунту були оптимальними (34-43 мм).

      В третій декаді квітня розпочалось масове садіння картоплі в гірських районах, що на два тижні раніше багаторічних строків.   Посадка картоплі здебільшого проводилась у достатньо прогрітий та зволожений грунт.

       Травень 2019 відзначився дощовою погодою.  В першій декаді ріст та розвиток рослин уповільнювався через зниження температурного фону. Заморозки, які фіксувались у гірських районах, були критичними для сходів картоплі та плодових, які перебували у фазі цвітіння.

       Починаючи з другої декади достатні вологозапаси грунту та оптимальний температурний режим створювали задовільні умови для росту та розвитку сільськогосподарських культур. З покращенням тепло забезпечення відмічалось підсихання грунту, ріст і розвиток рослин активізувався. 

       Та вже в третій декаді  через випадання значної кількості опадів спостерігалось дуже сильне зволоження ґрунту, відмічалось підняття рівня води у річках, подекуди підтоплення населених пунктів, 1988,8 га сільськогосподарських угідь, та 170 га пасовищ (Іршавський, Хустський, Тячівський та Виноградівський район). Для теплолюбних культур не вистачало теплозабезечення. Надмірна вологість призводила до ураження рослин грибковими захворюваннями, відмічалось розтріскування плодів черешні. Унеможливлювалось проведення польових робіт. На кінець місяця залишались застої води на полях, підвищувався ризик полягання озимини. Утримання води на полях, у теплицях, інших угіддях призвело до пошкодження рослин (овочі, картопля, ягідники, осередково зернові культури), їх часткової загибелі, ураженні гнилями, у гірських районах  на схилах спостерігалось також вимивання рослин з ґрунту. 

       Станом на 31 травня у орному шарі грунту (0-20 см) - 28-68 мм, у півметровому шарі грунту містилось 78-162 мм продуктивної вологи, в метровому шарі (за даними М Берегово) – 214 мм.

       Погодні умови із частими опадами, значним перезволоженням ґрунту сприяли подальшому проявленню та розвитку хвороб у посівах та насадженнях сільськогосподарських рослин, натомість знизили активність шкідників. Продовжувався  розвиток хвороб у посівах озимих та ярих зернових культур. Погодні умови останніх декад значно активізували їх. Для захисту колосу проводили захисні обробітки, проте вони ускладнювались через високу зволоженість ґрунту.

       Літо

      Червень характеризувався переважно спекотною погодою, з незначними опадами в низинно-передгірних районах, в горах - дощів, місцями злив, часом з грозами.

      Середина червня 2019 року в Закарпатті року виявилась найтеплішою за всю історію спостережень з 1945 року. Дощі на протязі червня по території області випадали незначні, короткочасні. Місцями проходили сильні зливи з грозами та градом.   Тепла в більшості днів погода літа, достатні та оптимальні запаси вологи у ґрунті створювали сприятливі умови для наливу зерна ранніх хлібів та формування урожаю озимини, достиганню плодових.

      Сильні зливи  з вітром та градом в першій декаді липня (зокрема 7 липня) у багатьох господарствах  призвели  до полягання зернових та овочевих культур на полях, спостерігалось осипання плодів у плодових дерев: абрикоси, сливи, відмічалось побиття градом. Дощі перешкоджали збиранню ранніх зернових культур.

    Погодні умови другої декади по різному впливали на с/г рослини. Якщо для коренебульбоплодів вони були оптимальні, то для овочевих и плодових культур таке зниження температурного режиму та утримання хмарної погоди було незадовільним – сповільнювалось дозрівання плодів овочевих культур і накопичення цукрів в плодах та ягодах пізніх плодових культур.

     Випадіння дощів та підвищення температурного режиму в третій декаді позитивно вплинуло на ріст та розвиток с/г культур.    Однак, випадання дощів та пониження температурного режиму у попередні періоди, активізувало розвиток та поширення хвороб – альтернаріозу, та передусім фітофторозу.  Фітофтороз на картоплі виявлений на 81% площ, 12-42% рослинах. Дощі в  попередній період, рясні роси, коливання нічних та денних температур сприяли ураженню сприйнятливих європейських сортів винограду оїдіумом (12% площ 5-8% кущів, 3-5% грон).  Мілдью уражено 19% площ 8-17% кущів, 6-8% листків. Більшого поширення набула чорна гниль, яка уразила європейські та частину посадок ізабельних сортів.

       Наприкінці липня у області закінчувався збір урожаю озимих та проходив збір ярих зернових культур, погодні умови в основному сприяли його проведенню. Проходив збір урожаю ранньої картоплі.

      Сонячна спекотна погода в серпні була задовільною для завершення вегетації пізніх с/г культур, достигання та на накопичення цукрів у плодах та ягодах та для збиральних робіт. Однак, через високі температури повітря відмічалась втрата тургору у рослин в денні години, опіки на плодах. Високі температури повітря, на поверхні та на глибинах на протязі усього місяця, дефіцит продуктивної вологи значно ускладнили ріст та розвиток бульбокоренеплодів, їх ріст уповільнювався або припинявся.

        Відсутність ефективних опадів на переважній території області та утримання високих температур повітря призвели до формування атмосферно-грунтової засухи. В Ужгородському районі відмічались суховійні явища.

         Внаслідок цього, відбувалося  передчасне  завершення вегетації пізніх сільськогосподарських культур.  Створювалися несприятливі умови для накопичення продуктивної вологи у ґрунті на площах, призначених під посів озимих культур під урожай 2020 р. та для посіву озимого ріпаку, оптимальні строки сівби  якого припадали на  період 10 - 25 серпня.  Озимий ріпак так і не був посянийє

         На кінець серпня продуктивної вологи в низинно-передгірних районах за даними М Берегово та містилось в орному шарі лише 5-10 мм, що недостатньо для проростання насіння та забезпечення дружніх сходів.  

             Середня температура літнього періоду дорівнювала 14-23°, що на 3-4° вище норми.  За літній період опадів випало: 105-350 мм,44-88 % від норми.  

      За літній період з максимальною температурою 30° і вище нараховувалось в низинній зоні 32-45, в  передгірній – 30-39 та гірських районах 9-19 днів.

       Осінь 2019

          Дефіцит опадів, який спостерігався в області протягом усього вересня, призвів до формування повітряно-грунтової засухи. Станом на 20 вересня (зразки ґрунту від 18.09.19) запаси продуктивної вологи орного шару ґрунту на площах, призначених під посів озимих культур в низинно-передгірних районах області знаходились на рівні незадовільних - (1-3 мм). Через що унеможливлювались роботи по підготовці площ під посів озимих зернових та початкових фаз розвитку озимих культур. У області затримувався посів озимих зернових культур під урожай 2020 року.

      Дощі, які випали наприкінці місяця у області, підвищили вологозапаси, що покращило умови для підготовки ґрунту та дали можливість розпочати посівні роботи. Однак запаси продуктивної вологи все-одно залишались занизькими для задовільного росту і розвитку озимих та появи дружніх сходів.

             Місцями в гірських районах, на поверхні грунту та на висоті 2 см спостерігались заморозки від 0-3º, які були критичними для овочевих культур. Сонячна та спекотна погода, яка переважала у вересні, була задовільною для збиральних робіт, накопичення цукрів у плодах та ягодах. У області закінчився збір урожаю картоплі, тривав збір урожаю пізніх польових культур, плодових, винограду.

         Опади першої декади жовтня суттєво підвищили вологозапаси у грунті, що покращило агрометеорологічні умови (станом на 10 жовтня в орному шарі грунту містилось в низинно-передгірних районах під посів озимини 17-48 мм). Через зміну наприкінці вересня засухи дощовою погодою, в деяких районах області спостерігалось "вторинне цвітіння" рослин, в тому числі і плодових.

       Погодні умови і їх вплив на ріст та розвиток с.г. культур відмічався в щоденних і декадних бюлетенях. Було доведено керівним органам 36 декадних агрометеорологічних бюлетенів, агрометеорологічний огляд за сільськогосподарський рік по території Закарпатської області та інформації:

      Щомісячно  керівним органам доводилась  інформація про агрометеорологічні умови та їх вплив на ріст і розвиток с.г. культур. 

Під час малосприятливих гідрометеорологічних умов для керівних органів області було складено  інформації:

- про незадовільне вологозабезпечення в ранньовесняний період  – 3;

- про складні погодні умови в під час цвітіння плодових – 2;

- про складні умови підготовки грунту і сівби озимих культур під  врожай  2020  року - 4;

       Постійно зацікавленим організаціям надавались консультації в порівнянні з багаторічними та минулорічними показниками, визначались роки-аналоги, надавались інформації:

       - за результатами маршрутних обстежень стану с/г культур;

       -   інформація про температуру і вологість повітря, опади, суму ефективних температур;

       - в зимовий період - про  висоту снігового покриву і його розподіл на полях та промерзання і відтавання грунту,  температуру грунту на глибині залягання вузла кущіння озимої пшениці;

       - в весняний період – про кількість та розподіл опадів, підсихання та  прогрівання

       - в літній період – про тепло- та вологозабезпеченість посівів і погодні умови в період жнивування;

       - в осінній період – про стан озимини на час припинення вегетації.

        В секторі агрометеорології в 1 кварталі 2019 року проводились роботи по  складанню агрометеорологічного щорічника за 2017-2018 роки. Щорічник висилався  електронною поштою в УкрГМЦ. Періодично передавались зведені щоденні телеграми з метеостанцій області на адресу УкрГМЦ.

     В ранньовесняний період кожен другий день передавались зведені щоденні телеграми в УкрГМЦ.

     За допомогою АРМ-агрометеоролога оброблялись декадні агрометеорологічні телеграми з 9 метеостанцій області. Передбачені річним планом агрометеорологічні прогнози виконано. За рік складено 18 прогнозів урожайності та валового збору сільськогосподарських культур.    

         Також, за допомогою АРМ-агрометеоролога, обраховувались фенологічні прогнози настання основних фаз с/г культур. В цілому справджуваність агрометеорологічних прогнозів добра, однак через довгу і теплу осінь, відмічалась низька справджуваність прогнозів теплозабезпеченості вегетаційного періоду  (85 %).

         Продовжувалась підготовка банку даних метеорологічних елементів: середньодекадна температура повітря, сума опадів за декаду, середня вологість повітря, максимальна і мінімальна температура повітря, середній дефіцит вологості повітря, кількість днів з відносною вологістю 30% і менше, максимальний вітер вітер, кількість годин сонячного сяйва, промерзання грунту, дати настання основних фаз розвитку с/к культур та їх елементи продуктивності, дані продуктивної вологи в грунті під с/г  культурами.

          Організаційно-методичне керівництво прикріпленими метеостанціями. Щомісячно проводилось оцінювання роботи метеостанцій області з агрометеорології, зауваження та помилки відправлялися на розгляд. Регулярно проводився контроль агрометеорологічних матеріалів: таблиць ТСГ-1, ТСГ-6 та книжок КСГ-3.  Проводився контроль за якістю декадних та щоденних інформації із станцій.

Виконання зведеного плану агрометеорологічних спостережень та робіт

 

       Метеостанціями ЦГМ плани агрометспостережень за 2018-2019 р. виконані в повному обємі. На метеостанціях Берегово, Хуст, Н. Ворота (з агрометеорологічним розділом робіт) проводилося спостереження за 15 польовими культурами. Із них 7 з інструментальним визначенням вологості грунту.

1.     В літній період інструментально визначалась вологість грунту (8, 18, 28 числа кожного місяця) на 3-х метеостанціях за планом під оз. пшеницею, кукурудзою, картоплею, конюшиною, виноградом.

      В зимовий період інструментально визначалась вологість грунту 8 лютого  на 2-х метеостанціях за планом під оз. пшеницею та конюшиною. Дані визначеної вологості метеостанціями висилались щодекадно на адресу ЦГМ, і після аналізу надавались в УкрГМЦ.  На 8-ми метеостанціях визначалась вологість верхніх шарів грунту (візуально), з 1 березня до масової фази теплолюбивих культур.

      2. Проводились фенологічні спостереження згідно Настанови на вище вказаних станціях за такими культурами: оз. пшениця, овес, кукурудза, картопля, кормовий буряк, помідори, огірки, кабачки, конюшина, яблуня, персик, слива, черешня, вишня виноград, липа, акація, береза, каштан, ліщина за планом.

       3. У холодний період проводились спостереження за промерзанням і відтаюванням грунту мерзлотоміром АМ-21 по  на 8 метеостанціях області, також проводились спостереження за температурою грунту на глибині залягання вузла кущіння по коробці Низенькова на 8 метеостанціях області, на 2-х метеостанціях по АМ-17.

      4.  Проводились агрометеорологічні снігозйомки щодекадно на 3-х метеостанціях.

      5.  Осіннє та весняне обстеження зимуючих культур проводилося на 3-х метеостанціях.

 Відрощування проб зимуючих культур проводилось згідно плану (3  метеостанції). Дані всіх агрометспостережень, фенологічних спостережень, дані обстежень використовувались при складанні агрометеорологічних бюлетенів, оглядів в наданні спеціалізованої інформації. Інформація використовувалась для  обслуговування державних органів влади, народно-господарських організацій, надавалась в Укр ГМЦ за кодом КС-21.

 

11. Гідрологічне забезпечення

Низька літньо-осіння межень 2018 року продовжувалась і взимку 2018-2019 рр.

Протягом січня 2019 р. січня по області утримувалася переважно холодна погода з короткочасними, неглибокими відлигами. Опади протягом місяця випадали переважно у вигляді  снігу, в періоди короткочасних потеплінь, в передгірських та рівнинних районах – снігу з дощем та дощу. Кількість опадів становила 60-150мм (130-170% норми).

На високогір'ї майже щоденно відмічалися снігопади різної інтенсивності та хуртовини. Такі погодні умови сприяли формуванню значного та нестабільного снігового покриву в горах та на високогір'ї, особливо на крутих схилах. 25.01.2019 на туристичному маршруті від озера Геришаска до полонини Драгобрат (біля гтіг), під час спуску троє туристів із м.Київ, спровокували дві лавини. Один із туристів в другій лавині загинув.

На річках області протягом січня утримувалася стійка зимова межень.   Водність січня становила 27-49% норми.

            1-4 лютого по області відмічалась відлига, максимальні температури повітря вдень сягали на низині 11-17°С, в горах – 8-11°С тепла, випадали невеликі дощі. На низині і середньогір’ї в цей період відбулось інтенсивне сніготанення, на більшій частині сніговий покрив зійшов. В горах сніговий покрив ущільнився, висота його зменшилась, запаси води в сніговому покриві зменшилась на 10-20 мм, в середньогір’ї на 50 мм.

            3-6 лютого на річках області сформувалася невисока хвиля сніго-дощового паводку з амплітудами підвищення рівнів: на притоках та Верхній Тисі – 0.2-0.7 м; на Тисі, ділянці В.Бичків – Вилок – 1.0-1.2 м; в нижній течії Латориця і Боржава – 1.5 м та 2.4 м, відповідно; на риса в районі м.Чоп – 3.6 м. Підвищення рівнів відбувалися в межах корінних берегів  без виходу води на заплаву та негативних наслідків. Льодохід пройшов спокійно, без заторів.

            Протягом другої та третьої декади лютого в середньогір’ї продовжувалось повільне танення снігу, на високогір’ї снігозапаси залишились практично без змін. На річках в цей період відбувалося повільне зниження рівнів води.

            Протягом березня по області утримувалась переважно тепла погода. Денні температури повітря сягали 15-17°С тепла, на високогір’ї до 6-9°С тепла. В горах відбувалось інтенсивне сніготанення.

            На річках області 6-14 березня сформувалося декілька хвиль сніго-дощових паводків з загальними амплітудами підвищення рівнів води: на більшості річок – 0.4-1.5 м; в нижніх течіях річок на 1.6-3.7 м (риса – м.Чоп – 6 м). Підвищення рівнів відбувалися в межах корінних берегів, без виходу води на заплаву.

            Протягом квітня по області утримувалась переважно тепла погода. Максимальні температури повітря сягали 15-23°С тепла, на високогір’ї до 5-11°С тепла, в горах відбувалось інтенсивне сніготанення. Сніговий покрив утримувався тільки на високогір’ї області: в центральних та західних районах висота його була незначна (до 30 см), ступінь покриття коливалася в межах 2-4 бали; в східних районах дуже нерівномірний, висотою 0-215 см.

1-27 квітня на переважній частині території області відмічався значний дефіцит опадів. 28 квітня пройшли сильні та дуже сильні дощі 14-45 мм (24-102% місячної норми). Кількість опадів за місяць становила 17-64 мм (30-110% норми).

           Протягом місяця внаслідок танення снігу на високогір’ї на річках області утримувався переважно підвищена водність з незначними коливаннями рівнів води. 28 квітня на річках області сформувалася невисока хвиля паводку з загальними амплітудами підвищення рівнів води на 0.2-0.8 м; в нижніх течіях річок Латориця та Боржава на 1.4-1.5 м.

В зиму 2018-2019 років максимальні снігозапаси, на переважній частині території Закарпатської області, відмічалися в кінці січня, а на високогір'ї східної частини – в середині березня, і становили (в порівнянні нормою макс. снігозапасів): на рівнині – 40-60 мм (35-60%); в передгірській зоні – 50-180 мм (60-120%); на високогір’ї західної частини області – 235 мм (95%); на високогір’ї східної частини області   – 470-580 мм (150-180 %).

Весняне водопілля в 2019 році розпочалось з відлиги на початку березня і продовжувалась до кінця другої декади квітня. Максимальні рівні водопілля були невисокими і не спричинили негативних наслідків, навіть в нижніх течіях Боржави, Латориці, Старої та Тиси вода не виходила на заплаву.

Протягом травня по області випадали опади, переважно у вигляді грозових дощів, злив та дуже сильних злив, з дуже нерівномірним розподілом по кількості та по території. Місячна кількість опадів становила: в східних, центральних районах, а також в басейнах річок Пінія і Тур'я 156-258 мм (150-310% норми); в західних – 88-132мм (90-170% норми). Протягом першої та другої декад травня на річках західної та центральної частини відбувались невеликі коливання рівнів води, на річках східної частини відмічались підвищення на 0.3-1.6 м. 21-23 травня по Закарпатській області пройшли дощі, найбільш інтенсивні в гірській частині західних та центральних районів. Сума опадів склала:  східні райони 25-116 мм (30-120% місячної норми); центральні райони – 57-114 мм (80-160% місячної норми); західні райони 27-130 мм (40-180 % місячної норми);

22-23 на річках області сформувався дощовий поводок з загальними амплітудами підвищення рівнів: на Верхній Тисі – 0.5-0.6 м; на р.Тиса, ділянці В.Бичків-Хуст – 1.5-3.0 м; на р.Тиса, ділянці Вилок-Чоп, та в нижніх течіях Боржави та Латориці – 4,3-4.9 м; в басейнах річок Тересва, Теребля, Ріка – 0.9-1.7 м; Боржава-Довге – 2.2 м; Латориця (до м.Мукачево) – 1.3-2.9 м; Уж – 0.8-2.2 м; Тур'я – 2.3-2.9 м.

Внаслідок шкідливої дії річок та формування значного місцевого стоку відмічалися підтоплення дворогосподарств населених пунктів, заплавних сільгоспугідь, пошкодження автодорожніх та гідрозахисних споруд. Всього на території області було підтоплено 241 дворогосподарство (з них 23 житлових будинків), 1835 Га сільгоспугідь, 170 Га пасовищ, пошкоджено 15 мостових переходів, зруйновано 1 міст, пошкоджено 1 міст, зруйновано 930 м.п. берегоукріплень.

Середня за місяць водність річок Закарпатської області в травні 2019 р. становила 144-228% норми.

Протягом літа та вересня-жовтня 2019 р. в західних та центральних районах Закарпаття спостерігався дефіцит опадів, найбільш значний в серпні-жовтні, з місячними сумами опадів менше 70% норми, в низинній частині та в басейні р.Уж 25-50% норми. На річках центральної та західної частини області літньо-осіння межень почалася з червня і тривала до серпня. Витрати води в цей період становили 50-70% місячної норми. В серпні–жовтні на річках цієї частини області відмічався період маловоддя. В східних районах Закарпаття в червні-серпні дефіцит опадів був менший, місячна сума опадів тут становила - 70-100%. Посушливими для цього району видалися вересень-жовтень, коли місячні суми опадів становили 20-50 % норми. На Тисі період маловоддя тривав протягом вересня-жовтня.

В листопаді та грудні 2019 р. по області відмічалася тепла та аномально тепла погода. Опади видали, переважно у вигляді дощів, на високогір'ї - мокрого снігу та снігу. Місячна сума опадів становила 45-150 мм (50-130% норми), місцями в гірських районах 170-220 мм (80-140% норми).

Протягом листопада-грудня на річках області відмічалося декілька невисоких хвиль дощових паводків. Підвищення рівнів відбувалися в межах корінних берегів, без виходу води на заплаву. Середня водність річок області протягом листопада-грудня 2019 р. становила (в % від місячної норми): на р.Тиса 50-90%; в басейнах річок Латориця  і Уж 90-140%.

В цілому за 2019 рік було складено:

-   55 попереджень про підйоми рівнів води (справджуваність 96%);

-   16 короткострокових прогнози макс. рівня води (справджуваність 100%);

-   49 довгострокових прогнозів елементів весняної повені(справджуваність 73%);

- 383 бюлетені «Відомості про гідрологічний режим річок», в яких проводився    детальний огляд поточної ситуації та поміщався прогноз  режиму водних об’єктів області на наступну добу;

- 103 попереджень про сніголавинну небезпеку (ступінь попереджувавності 100%);

-           25    бюлетенів “Запасів води та висоти снігового покриву”.

Прогнози, попередження, бюлетені та консультації передавались, згідно схеми розповсюдження та згідно Регламентів співробітництва на прикордонних водах. Претензій по обслуговуванню від споживачів інформації за звітний період не поступало.

В складний, зимово-весняний сезон постійно проводились засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій, на які готувалися інформації про поточні гідрометеорологічні умови в басейні Тиси, розвиток весняної  повені, розрахунки  максимальних рівнів повені.

Спеціалісти відділу гідропрогнозів приймали участь у роботі планових засідань експертів двохсторонніх  словацько-української, угорсько-української та румунсько-української робочих груп. Для кожного засідання готувались гідрологічні матеріали по узгодженню величин стоку в прикордонних створах, огляди і аналізи, гідрологічного режиму басейну р.Тиса.

 

За результатами моніторингу виконання Плану г/м діяльності на 2019 рік, слід відмітити повне, вчасне та якісне виконання всіма структурними підрозділами Закарпатського ЦГМ поставлених завдань.

 

 

 

 

   Начальник Закарпатького ЦГМ                                                        В.Манівчук