Інформація по моніторингу

Стан забруднення атмосферного повітря

міста Ужгорода в вересні 2021 року

 

Протягом вересня 2021 року комплексною лабораторією  спостережень  за  забрудненням природного середовища (КЛСЗПС) Закарпатського ЦГМ на двох стаціонарних постах спостережень відібрано та проаналізовано 988 проб атмосферного повітря міста Ужгорода.

Перевищення гранично допустимих середньодобових концентрацій виявлено для формальдегіду та діоксиду азоту. Повторюваність днів, коли середньодобова концентрація цих забруднювачів дорівнювала ГДКс.д. або перевищувала її, у відсотках до загальної кількості днів спостережень, склала 100% для формальдегіду і 65% для діоксиду азоту.

Зміну середньодобового рівня забруднення атмосферного повітря міста формальдегідом та  діоксидом азоту (в кратності ГДКс.д.) в вересні 2021 року наведено на діаграмі:

У порівнянні з серпнем, в вересні середні концентрації формальдегіду і оксиду вуглецю в атмосферному повітрі міста зросли, рівень забруднення іншими забруднювальними речовинами зменшився.

Порівняно з вереснем 2020 року, спостерігається зростання середньомісячної концентрації формальдегіду і оксиду вуглецю, концентрації решти забруднювальних речовин менші минулорічних.

Перевищення максимальної разової гранично допустимої концентрації  забруднювальних речовин в атмосферному повітрі міста не виявлено.

Індекс забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода п’ятьма пріоритетними забруднювальними речовинами склав 5,53 (в попередньому місяці – 4,27),  в тому числі: індекс забруднення формальдегідом – 3,35, діоксидом азоту – 1,08, пилом –   0,39, оксидом азоту – 0,38, оксидом вуглецю -  0,33.

Середньомісячна потужність експозиційної дози гамма – випромінювання (ПЕД), за даними АМСЦ Ужгород,  в вересні 2021 року дорівнює 0,11 мкЗв/год при рівні штормового оповіщення 0,25 мкЗв/год. Максимальне значення ПЕД склало 0,12 мкЗв/год.

 

Начальник КЛСЗПС                               Марія ФЕДОРІШКО