Інформація по моніторингу

Стан забруднення атмосферного повітря

міста Ужгорода в серпні 2021 року

 

Протягом серпня 2021 року комплексною лабораторією  спостережень  за  забрудненням природного середовища (КЛСЗПС) Закарпатського ЦГМ на двох стаціонарних постах спостережень відібрано та проаналізовано 912 проб атмосферного повітря міста Ужгорода.

Перевищення гранично допустимих середньодобових концентрацій виявлено для діоксиду азоту (1,39 ГДК с.д.) та формальдегіду (1,48 ГДК с.д.). Повторюваність днів, коли середньодобова концентрація цих забруднювачів дорівнювала ГДКс.д. або перевищувала її, у відсотках до загальної кількості днів спостережень, склала 79% для формальдегіду і 100% для діоксиду азоту.

Зміну середньодобового рівня забруднення атмосферного повітря міста формальдегідом та  діоксидом азоту (в кратності ГДКс.д.) в серпні 2021 року наведено на діаграмі:

У порівнянні з липнем, в серпні середні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі міста зросли, за винятком оксиду азоту та розчинних сульфатів, рівень забруднення якими залишився тим же, і формальдегіду, концентрація якого зменшилась.

Порівняно з серпнем 2020 року, спостерігається зростання середньомісячної концентрації оксиду вуглецю та сульфатів, концентрації решти забруднювальних речовин менші минулорічних.

Перевищення максимальної разової гранично допустимої концентрації  забруднювальних речовин в атмосферному повітрі міста не виявлено.

Індекс забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода п’ятьма пріоритетними забруднювальними речовинами склав 4,27 (в попередньому місяці – 5,18),  в тому числі: індекс забруднення формальдегідом – 1,65, діоксидом азоту – 1,38, пилом –   0,49, оксидом азоту – 0,43, оксидом вуглецю -  0,32.

Середньомісячна потужність експозиційної дози гамма – випромінювання (ПЕД), за даними АМСЦ Ужгород,  в серпні 2021 року дорівнює 0,11 мкЗв/год при рівні штормового оповіщення 0,25 мкЗв/год. Максимальне значення ПЕД склало 0,12 мкЗв/год.

 

 

Начальник КЛСЗПС                Марія ФЕДОРІШКО