Інформація по моніторингу

Стан забруднення атмосферного повітря

міста Ужгорода в липні 2022 року

 

Протягом липня 2022 року Комплексною лабораторією  спостережень  за забрудненням природного середовища (КЛСЗПС) Закарпатського ЦГМ на двох стаціонарних постах спостережень відібрано та проаналізовано 988 проб атмосферного повітря міста Ужгорода.

Перевищення гранично допустимих середньодобових концентрацій виявлено для формальдегіду та діоксиду азоту. Повторюваність днів, коли середньодобова концентрація цих забруднювачів дорівнювала ГДКс.д. або перевищувала її, у відсотках до загальної кількості днів спостережень, дорівнює 96% для формальдегіду і 88% для діоксиду азоту.

Середня за місяць концентрація формальдегіду склала 1,86 ГДК с.д., діоксиду азоту - 1,24 ГДК с.д. (в кратності гранично допустимій середньодобовій концентрації).

Зміну середньодобового рівня забруднення атмосферного повітря міста формальдегідом та  діоксидом азоту (в кратності ГДКс.д.) в липні 2022 року наведено на діаграмі:

 

У порівнянні з червнем, в липні зросла середня концентрація діоксиду азоту, діоксиду сірки, оксиду азоту, пилу і формальдегіду в атмосферному повітрі міста;  рівень забруднення оксидом вуглецю та розчинними сульфатами зменшився.

Порівняно з липнем 2021 року, спостерігається ріст середньомісячної концентрації діоксиду сірки, оксиду азоту і пилу, концентрації інших забруднювальних речовин менші минулорічних.

Перевищення максимальної разової гранично допустимої концентрації (ГДКм.р.)  забруднювальних речовин в атмосферному повітрі міста не виявлено. 

Індекс забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода п’ятьма пріоритетними забруднювальними речовинами склав  4,76 (в попередньому місяці – 4,95), в тому числі: індекс забруднення формальдегідом – 2,25, діоксидом азоту – 1,24, пилом – 0,53, оксидом азоту – 0,47, оксидом вуглецю - 0,27.

Середньомісячна потужність експозиційної дози гамма – випромінювання (ПЕД), за даними АМСЦ Ужгород,  в липні 2022 року дорівнює 0,11 мкЗв/год при рівні штормового оповіщення 0,25 мкЗв/год. Максимальне значення ПЕД склало 0,13 мкЗв/год.

 

Начальник КЛСЗПС                         Марія ФЕДОРІШКО