Інформація по моніторингу

Стан забруднення атмосферного повітря

міста Ужгорода в травні 2022 року

 

В травні 2022 року комплексною лабораторією  спостережень  за  забрудненням природного середовища (КЛСЗПС) Закарпатського ЦГМ на двох стаціонарних постах спостережень відібрано та проаналізовано 988 проб атмосферного повітря міста Ужгорода.

Перевищення гранично допустимих середньодобових концентрацій виявлено для формальдегіду та діоксиду азоту. Повторюваність днів, коли середньодобова концентрація цих забруднювачів дорівнювала ГДКс.д. або перевищувала її, у відсотках до загальної кількості днів спостережень, склала 100% для формальдегіду та 77% для діоксиду азоту.

Зміну середньодобового рівню забруднення атмосферного повітря міста формальдегідом та  діоксидом азоту (в кратності ГДКс.д.) протягом травня 2022 року наведено на діаграмі:

Середня за місяць концентрація формальдегіду склала 1,51 ГДКс.д., діоксиду азоту - 1,20 ГДКс.д. (в кратності гранично допустимій середньодобовій концентрації).

У порівнянні з квітнем, в травні зросла середня концентрація діоксиду азоту, діоксиду сірки, оксиду азоту і пилу в атмосферному повітрі міста; концентрація розчинних сульфатів знаходиться на тому ж рівні, рівень забруднення оксидом вуглецю та формальдегідом зменшився.

Порівняно з травнем 2021 року, спостерігається ріст середньомісячної концентрації оксиду азоту і розчинних сульфатів, концентрації інших забруднювальних речовин менші минулорічних.

Перевищення максимальної разової гранично допустимої концентрації (ГДКм.р.)  забруднювальних речовин в атмосферному повітрі міста не виявлено. 

Індекс забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода п’ятьма пріоритетними забруднювальними речовинами склав 4,07 (в попередньому місяці – 4,85), в тому числі: індекс забруднення формальдегідом – 1,65, діоксидом азоту – 1,19, пилом – 0,48, оксидом азоту – 0,45, оксидом вуглецю - 0,3.

Середньомісячна потужність експозиційної дози гамма – випромінювання (ПЕД), за даними АМСЦ Ужгород,  в травні 2022 року дорівнює 0,11 мкЗв/год. Максимальне значення ПЕД склало 0,12 мкЗв/год при нормі радіаційної безпеки 0,3 мкЗв/год.

 

Начальник КЛСЗПС                 Марія ФЕДОРІШКО