Інформація по моніторингу

Стан забруднення атмосферного повітря

міста Ужгорода в березні 2024 року

 

Протягом березня 2024 року Комплексною лабораторією  спостережень  за забрудненням природного середовища (КЛСЗПС) Закарпатського ЦГМ на двох стаціонарних постах спостережень відібрано та проаналізовано 988 проб атмосферного повітря міста Ужгорода.

Перевищення гранично допустимих середньодобових концентрацій виявлено для формальдегіду, діоксиду азоту та пилу. Повторюваність днів, коли середньодобова концентрація цих забруднювачів дорівнювала ГДКс.д. або перевищувала її, у відсотках до загальної кількості днів спостережень, дорівнює 100% для формальдегіду, 96% для діоксиду азоту, 8% для пилу. Середня за місяць концентрація формальдегіду склала 2,29 ГДКс.д., діоксиду азоту - 1,39 ГДКс.д., пилу — 0,81 ГДКс.д..

Зміну середньодобового рівню забруднення атмосферного повітря міста формальдегідом та  діоксидом азоту (в кратності ГДКс.д.) протягом місяця наведено на діаграмі:

 

У порівнянні з лютим, в березні спостерігається ріст забруднення атмосферного повітря міста розчинними сульфатами, концентрація інших забруднювальних речовин, за якими ведуться спостереження, менша рівню минулого місяця.

Порівняно з березнем 2023 року, спостерігається ріст середньомісячних концентрацій оксиду азоту, оксиду вуглецю, пилу та формальдегіду; вміст діоксиду азоту та розчинних сульфатів дорівнює відповідному показнику минулого року, концентрація діоксиду сірки менша минулорічної.

Перевищення максимальної разової гранично допустимої концентрації (ГДКм.р.) забруднювальних речовин в атмосферному повітрі міста не виявлено.

Індекс забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода п’ятьма пріоритетними забруднювальними речовинами склав 5,99 (в попередньому місяці – 6,44), в тому числі: індекс забруднення формальдегідом – 2,95, діоксидом азоту – 1,38, пилом – 0,81, оксидом азоту – 0,53, оксидом вуглецю – 0,32. Рівень забруднення характеризується як підвищений (синій колір).

Середньомісячна потужність ПЕД гамма – випромінювання, за даними АМСЦ Ужгород, в березні 2024 року дорівнює 0,11 мкЗв/год при нормативі радіаційної безпеки 0,3 мкЗв/год. Максимальне значення ПЕД склало 0,14 мкЗв/год.