Інформація по моніторингу

Стан забруднення атмосферного повітря

міста Ужгорода в березні 2020 року

 

Протягом березня 2020 року лабораторією  спостережень  за  забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) Закарпатського ЦГМ на двох стаціонарних постах спостережень відібрано та проаналізовано 950 проб атмосферного повітря міста Ужгорода.

Порівняння середньої за місяць концентрації забруднювальних речовин із гранично допустимою середньодобовою концентрацією показало підвищений рівень забруднення формальдегідом (2,4 ГДК с. д.) і діоксидом азоту (1,7 ГДК с. д.).

У порівнянні з лютим, в березні зросли концентрації діоксиду і оксиду азоту; концентрація формальдегіду залишилась на тому ж рівні; концентрації пилу, діоксиду сірки,  оксиду вуглецю та розчинних сульфатів зменшились.

Порівняно з березнем 2019 року, спостерігається зростання середньомісячних концентрацій діоксиду сірки, оксиду азоту, оксиду вуглецю та формальдегіду в атмосферому повітрі міста; концентрації інших забруднювачів зменшились.

Перевищення максимальної разової гранично допустимої концентрації  забруднювальних речовин в атмосферному повітрі міста виявлено при аналізі на діоксид азоту (1,33 ГДКм. р.), повторюваність перевищення склала 1%.

Індекс забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода п’ятьма пріоритетними забруднювальними речовинами склав 6,27 (в попередньому місяці – 5,99),  в тому числі: індекс забруднення формальдегідом – 3,06, діоксидом азоту – 1,67, оксидом азоту – 0,76, оксидом вуглецю – 0,44 та пилом – 0,34:

Середньомісячна потужність експозиційної дози гамма – випромінювання (ПЕД), за даними АМСЦ Ужгород,  в березні 2020 року дорівнює 0,11 мкЗв/год при рівні штормового оповіщення 0,25 мкЗв/год. Максимальне значення ПЕД склало 0,12 мкЗв/год.

 

 

Начальник ЛСЗА                                         М. Федорішко