Інформація по моніторингу

Стан забруднення атмосферного повітря

міста Ужгорода в лютому 2024 року

 

Протягом лютого 2024 року Комплексною лабораторією  спостережень  за забрудненням природного середовища (КЛСЗПС) Закарпатського ЦГМ на двох стаціонарних постах спостережень відібрано та проаналізовано 950 проб атмосферного повітря міста Ужгорода.

Перевищення гранично допустимих середньодобових концентрацій виявлено для формальдегіду, діоксиду азоту та пилу. Повторюваність днів, коли середньодобова концентрація цих забруднювачів дорівнювала ГДКс.д. або перевищувала її, у відсотках до загальної кількості днів спостережень, дорівнює 100% для формальдегіду і діоксиду азоту, 24% для пилу. Середня за місяць концентрація формальдегіду склала 2,43 ГДКс.д., діоксиду азоту - 1,46 ГДКс.д..

Зміну середньодобового рівню забруднення атмосферного повітря міста формальдегідом та  діоксидом азоту (в кратності ГДКс.д.) протягом місяця наведено на діаграмі:

 

У порівнянні з січнем, в лютому спостерігається ріст забруднення атмосферного повітря міста формальдегідом і оксидом вуглецю, концентрація пилу не змінилась, вміст інших забруднювальних речовин, за якими ведуться спостереження, менший рівню минулого місяця.

Порівняно з лютим 2023 року, спостерігається ріст середньомісячних концентрацій діоксиду та оксиду азоту, оксиду вуглецю, пилу, розчинних сульфатів та формальдегіду; вміст діоксиду сірки дорівнює відповідному показнику минулого року.

Перевищення максимальної разової гранично допустимої концентрації (ГДКм.р.) забруднювальних речовин в атмосферному повітрі міста виявлено для оксиду вуглецю (1 випадок) і пилу (1 випадок). Максимальна концентрація пилу склала 1,48 ГДКм.р., оксиду вуглецю - 1,34 ГДКм.р..

Індекс забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода п’ятьма пріоритетними забруднювальними речовинами склав 6,44 (в попередньому місяці – 6,39), в тому числі: індекс забруднення формальдегідом – 3,18, діоксидом азоту – 1,46, пилом – 0,87, оксидом азоту – 0,54, оксидом вуглецю – 0,39. Рівень забруднення характеризується як підвищений (синій колір).

Середньомісячна потужність ПЕД гамма – випромінювання, за даними АМСЦ Ужгород, в лютому 2024 року дорівнює 0,11 мкЗв/год при нормативі радіаційної безпеки 0,3 мкЗв/год. Максимальне значення ПЕД склало 0,13 мкЗв/год.