Інформація по моніторингу

Стан забруднення атмосферного повітря

міста Ужгорода в лютому 2022 року

 

Протягом лютого 2022 року комплексною лабораторією  спостережень  за  забрудненням природного середовища (КЛСЗПС) Закарпатського ЦГМ на двох стаціонарних постах спостережень відібрано та проаналізовано 836 проб атмосферного повітря міста Ужгорода.

Перевищення гранично допустимих середньодобових концентрацій виявлено для формальдегіду та діоксиду азоту. Повторюваність днів, коли середньодобова концентрація цих забруднювачів дорівнювала ГДКс.д. або перевищувала її, у відсотках до загальної кількості днів спостережень, склала 100% для формальдегіду та 64% для діоксиду азоту.

Зміну середньодобового рівня забруднення атмосферного повітря міста формальдегідом та  діоксидом азоту (в кратності ГДКс.д.) протягом лютого 2022 року наводимо на діаграмі:

У порівнянні з січнем, в лютому середні концентрації формальдегіду та розчинних сульфатів в атмосферному повітрі міста зросли, рівень забруднення іншими забруднювальними речовинами зменшився.

Порівняно з лютим 2021 року, спостерігається ріст середньомісячної концентрації пилу, вміст розчинних сульфатів знаходиться на тому ж рівні, концентрації решти забруднювальних речовин менші минулорічних.

Перевищення максимальної разової гранично допустимої концентрації  забруднювальних речовин в атмосферному повітрі міста не виявлено.

Індекс забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода п’ятьма пріоритетними забруднювальними речовинами склав 5,07 (в попередньому місяці – 4,95),  в тому числі: індекс забруднення формальдегідом – 2,79, діоксидом азоту – 1,05, пилом –   0,48, оксидом азоту – 0,38, оксидом вуглецю -  0,37.

Середньомісячна потужність експозиційної дози гамма – випромінювання (ПЕД), за даними АМСЦ Ужгород,  в лютому 2022 року дорівнює 0,11 мкЗв/год при рівні штормового оповіщення 0,25 мкЗв/год. Максимальне значення ПЕД склало 0,13 мкЗв/год.

 

 

Начальник КЛСЗПС                       Марія ФЕДОРІШКО