Інформація по моніторингу

Стан забруднення атмосферного повітря

міста Ужгорода в січні 2024 року

 

Протягом січня 2024 року Комплексною лабораторією  спостережень  за забрудненням природного середовища (КЛСЗПС) Закарпатського ЦГМ на двох стаціонарних постах спостережень відібрано та проаналізовано 1026 проб атмосферного повітря міста Ужгорода.

Перевищення гранично допустимих середньодобових концентрацій виявлено для формальдегіду, діоксиду азоту, пилу та оксиду азоту. Повторюваність днів, коли середньодобова концентрація цих забруднювачів дорівнювала ГДКс.д. або перевищувала її, у відсотках до загальної кількості днів спостережень, дорівнює 100% для формальдегіду, 96% для діоксиду азоту, 19% для пилу і 4% для оксиду азоту. Середня за місяць концентрація формальдегіду склала 2,33 ГДКс.д., діоксиду азоту - 1,63 ГДКс.д..

Зміну середньодобового рівню забруднення атмосферного повітря міста формальдегідом та  діоксидом азоту (в кратності ГДКс.д.) протягом місяця наведено на діаграмі:

У порівнянні з груднем 2023 року, в січні спостерігається ріст забруднення атмосферного повітря міста формальдегідом, концентрація діоксиду сірки і пилу не змінилась, вміст інших забруднювальних речовин, за якими ведеться спостереження, менший рівню минулого місяця.

Порівняно з січнем 2023 року, спостерігається ріст середньомісячних концентрацій діоксиду азоту, діоксиду сірки, оксиду азоту, пилу, розчинних сульфатів та формальдегіду; вміст оксиду вуглецю дорівнює відповідному показнику минулого року.

Перевищення максимальної разової гранично допустимої концентрації (ГДКм.р.) забруднювальних речовин не виявлено.

Індекс забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода п’ятьма пріоритетними забруднювальними речовинами склав 6,39 (в попередньому місяці – 6,43), в тому числі: індекс забруднення формальдегідом – 3,00, діоксидом азоту – 1,61, пилом – 0,86, оксидом азоту – 0,57, оксидом вуглецю – 0,35. Рівень забруднення характеризується як підвищений (синій колір).

Середньомісячна потужність експозиційної дози гамма – випромінювання (ПЕД), за даними АМСЦ Ужгород, в січні 2024 року дорівнює 0,12 мкЗв/год при нормативі радіаційної безпеки 0,3 мкЗв/год. Максимальне значення ПЕД склало 0,14 мкЗв/год.

 

Начальник КЛСЗПС                          Марія ФЕДОРІШКО