Meteorological stations

Meteorological stations

Click on a station name to view its data
Station Date and time Air temperature Dew point Precipitation Air pressure Wind direction Wind speed
Velyky Berezniy18.11.2018 17:004.2-.31022.800
Play18.11.2018 17:00-3.6-4.100
Nyzhni Vorota18.11.2018 17:002.5-.81023.13601
Nyzhniy Studeniy18.11.2018 17:001.9-1.81022.93602
Uzhgorod18.11.2018 17:003.7-.91022.93202
Mizhgirya18.11.2018 17:003.6-.21022.500
Beregovo18.11.2018 17:006.0-1.61022.63201
Khust18.11.2018 17:006.0-.91023.7501
Pozhezhevska18.11.2018 17:00-4.0-4.500
Rakhiv18.11.2018 17:002.2-2.41022.400