Meteorological stations

Meteorological stations

Click on a station name to view its data
Station Date and time Air temperature Dew point Precipitation Air pressure Wind direction Wind speed
Velyky Berezniy17.02.2019 8:00-4.6-4.61031.400
Play17.02.2019 8:00-1.8-3.82306
Nyzhni Vorota17.02.2019 8:00-2.5-3.11031.800
Nyzhniy Studeniy17.02.2019 8:00-4.4-5.01033.23602
Uzhgorod17.02.2019 8:00.2-.91030.600
Mizhgirya17.02.2019 8:00-3.8-3.81033.200
Beregovo17.02.2019 8:00-.4-3.51030.51601
Khust17.02.2019 8:00-2.4-3.41032.4501
Pozhezhevska17.02.2019 8:005.4-.72905
Rakhiv17.02.2019 8:00-4.6-5.51033.800