Meteorological stations

Meteorological stations

Click on a station name to view its data
Station Date and time Air temperature Dew point Precipitation Air pressure Wind direction Wind speed
Velyky Berezniy18.09.2018 15:0025.210.71022.0902
Play18.09.2018 15:0016.09.42302
Nyzhni Vorota18.09.2018 15:0022.97.41022.01801
Nyzhniy Studeniy18.09.2018 15:0022.66.71021.62702
Uzhgorod18.09.2018 15:0025.710.51022.32303
Mizhgirya18.09.2018 15:0023.65.11021.91802
Beregovo18.09.2018 15:0025.810.31022.42701
Khust18.09.2018 15:0025.19.41022.82301
Pozhezhevska18.09.2018 15:0016.99.200
Rakhiv18.09.2018 15:0024.210.51021.92201