Meteorological stations

Meteorological stations

Click on a station name to view its data
Station Date and time Air temperature Dew point Precipitation Air pressure Wind direction Wind speed
Velyky Berezniy18.07.2018 0:0018.416.81005.100
Play18.07.2018 0:0012.012.02706
Nyzhni Vorota18.07.2018 0:0015.614.71005.200
Nyzhniy Studeniy18.07.2018 0:0013.613.21006.13202
Uzhgorod18.07.2018 0:0018.015.81005.43502
Mizhgirya18.07.2018 0:0016.215.71005.700
Beregovo18.07.2018 0:0019.618.81005.500
Khust18.07.2018 0:0018.616.81005.93201
Pozhezhevska18.07.2018 0:0011.810.42506
Rakhiv18.07.2018 0:0015.814.81006.500