Інформація по моніторингу

Стан забруднення атмосферного повітря

міста Ужгорода в травні 2024 року

 

Протягом травня 2024 року Комплексною лабораторією  спостережень  за забрудненням природного середовища (КЛСЗПС) Закарпатського ЦГМ на двох стаціонарних постах спостережень відібрано та проаналізовано 1020 проб атмосферного повітря міста Ужгорода.

Перевищення гранично допустимих середньодобових концентрацій виявлено для формальдегіду, діоксиду азоту, оксиду азоту та пилу. Повторюваність днів, коли середньодобова концентрація цих забруднювачів дорівнювала ГДКс.д. або перевищувала її, у відсотках до загальної кількості днів спостережень, дорівнює 100% для формальдегіду і діоксиду азоту, 70% для пилу, 15% для оксиду азоту. Середня за місяць концентрація формальдегіду склала 2,44 ГДКс.д., діоксиду азоту - 1,84 ГДКс.д, пилу - 0,96 ГДКс.д., оксиду азоту — 0,75 ГДКс.д..

Зміну середньодобового рівню забруднення атмосферного повітря міста формальдегідом та  діоксидом азоту (в кратності ГДКс.д.) протягом місяця наведено на діаграмі:

 

У порівнянні з квітнем, в травні спостерігається ріст забруднення атмосферного повітря міста діоксидом азоту, оксидом азоту, пилом, розчинними сульфатами, формальдегідом; концентрація діоксиду сірки і оксиду вуглецю менша рівню минулого місяця.

Порівняно з травнем 2023 року, спостерігається ріст середньомісячних концентрацій діоксиду азоту, діоксиду сірки, оксиду азоту, пилу, розчинних сульфатів та формальдегіду; вміст оксиду вуглецю менший рівню минулого року.

Перевищення  ГДКм.р  забруднювальних речовин в атмосферному повітрі міста спостерігалось для діоксиду азоту (1,86 ГДКм.р ); повторюваність перевищення склала 3,3%.   

Індекс забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода п’ятьма пріоритетними забруднювальними речовинами склав 7,14 (в попередньому місяці – 6,29), в тому числі: індекс забруднення формальдегідом – 3,18, діоксидом азоту – 1,82, пилом – 1,10, оксидом азоту – 0,76, оксидом вуглецю – 0,28. Рівень забруднення характеризується як високий (рожевий колір).

Середнє за місяць значення потужності експозиційної дози (ПЕД) гамма – випромінювання, за даними АМСЦ Ужгород, в травні 2024 року дорівнює 12 мкР/год при нормативі радіаційної безпеки 30 мкР/год. Максимальне значення ПЕД склало 14 мкР/год.