Інформація по моніторингу

Стан забруднення атмосферного повітря

міста Ужгорода в квітні 2024 року

 

Протягом квітня 2024 року Комплексною лабораторією  спостережень  за забрудненням природного середовища (КЛСЗПС) Закарпатського ЦГМ на двох стаціонарних постах спостережень відібрано та проаналізовано 988 проб атмосферного повітря міста Ужгорода.

Перевищення гранично допустимих середньодобових концентрацій виявлено для формальдегіду, діоксиду азоту та пилу. Повторюваність днів, коли середньодобова концентрація цих забруднювачів дорівнювала ГДКс.д. або перевищувала її, у відсотках до загальної кількості днів спостережень, дорівнює 100% для формальдегіду, 92% для діоксиду азоту, 35% для пилу. Середня за місяць концентрація формальдегіду склала 2,32 ГДКс.д., діоксиду азоту - 1,46 ГДКс.д, пилу- 0,96 ГДКс.д... Зміну середньодобового рівню забруднення атмосферного повітря міста формальдегідом та  діоксидом азоту (в кратності ГДКс.д.) протягом місяця наведено на діаграмі:

 У порівнянні з березнем, в квітні спостерігається ріст забруднення атмосферного повітря міста діоксидом азоту, діоксидом сірки, оксидом азоту, пилом, розчинними сульфатами, формальдегідом; концентрація оксиду вуглецю менша рівню минулого місяця.

Порівняно з квітнем 2023 року, спостерігається ріст середньомісячних концентрацій діоксиду азоту, діоксиду сірки, оксиду азоту, пилу, розчинних сульфатів та формальдегіду; вміст оксиду вуглецю менший торішнього.

Перевищення  ГДКм.р  забруднювальних речовин в атмосферному повітрі міста спостерігалось для діоксиду азоту (1,24 ГДКм.р ) та пилу (1,14 ГДКм.р ), повторюваність перевищення склала 0,5% та 1% відповідно.   

Індекс забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода п’ятьма пріоритетними забруднювальними речовинами склав 6,29 (в попередньому місяці – 5,99), в тому числі: індекс забруднення формальдегідом – 2,95, діоксидом азоту – 1,46, пилом – 0,96, оксидом азоту – 0,61, оксидом вуглецю – 0,31. Рівень забруднення характеризується як підвищений (синій колір).

Середньомісячна потужність ПЕД гамма – випромінювання, за даними АМСЦ Ужгород, в квітні 2024 року дорівнює 12 мкР/год при нормативі радіаційної безпеки 30 мкР/год. Максимальне значення ПЕД склало 13 мкР/год.